Länkar
Brattska släktträdet
Geni
Rötter

Släktforskning

2017-08-28

Svenska Släktkalendern

http://www.svenskaslaktkalendern.se/

     Vad är Svenska Släktkalendern? 

Svenska Släktkalendern (SSK) är ett uppslagsverk som i översiktsform tillhandahåller grundläggande genealogisk-biografisk information om i Sverige verksamma släkter. Det utkommer sedan 1885 med några års mellanrum mellan varje utgåva, numera vartannat år. Utgivare är Föreningen Svenska Släktkalendern, en ideell förening. Seriens benämning var tidigare Svensk Slägtkalender 1885–88 och Svenska Ättartal 1889–1908 samt har varit Svenska Släktkalendern sedan 1912.

     Omfattning 

Verket omfattar idag 2 805 släktartiklar. Vilka släkterna/släktnamnen är framkommer i släktnamnsregistret. En del släktartiklar har publicerats hittills endast en gång, många uppdateras genom återpubliceringar då och då.

Svenska Släktkalendern 1919


Tag: Källa

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.