Släktforskning

2017-08-28

Gbgtomter

"På denna webbsajt presenteras omkring 900 tomter i Göteborg och deras ägare under perioden 1637-1807. Texterna är resultatet av Olga Dahls forskningar under flera decennier och utgör ett unikt material för studiet av Göteborgs historia. Sajten öppnades till Olga Dahls 90-årsdag den 20 september 2007. Hon avled den 3 oktober 2009."

Dahls forskningsresultet har 72 uppgifter om Bratt från tiden 1637-1807.

Tag: Källa

Till Alla

2017-08-28

Gbgtomter

"På denna webbsajt presenteras omkring 900 tomter i Göteborg och deras ägare under perioden 1637-1807. Texterna är resultatet av Olga Dahls forskningar under flera decennier och utgör ett unikt material för studiet av Göteborgs historia. Sajten öppnades till Olga Dahls 90-årsdag den 20 september 2007. Hon avled den 3 oktober 2009."

Dahls forskningsresultet har 72 uppgifter om Bratt från tiden 1637-1807.

Tag: Källa

Till Alla
Inga taggar

2017-08-28

Gbgtomter

"På denna webbsajt presenteras omkring 900 tomter i Göteborg och deras ägare under perioden 1637-1807. Texterna är resultatet av Olga Dahls forskningar under flera decennier och utgör ett unikt material för studiet av Göteborgs historia. Sajten öppnades till Olga Dahls 90-årsdag den 20 september 2007. Hon avled den 3 oktober 2009."

Dahls forskningsresultet har 72 uppgifter om Bratt från tiden 1637-1807.

Tag: Källa

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.