Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
Brattska släktträdet
Geni
Rötter


Alla webbar

Släktforskning

2017-06-27

Helmer Bratt 1886-1971

Författare av Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12 Förslag på förbättringar