Länkar
Brattska släktträdet
Geni
Rötter

Släktforskning

2017-06-27

Helmer Bratt 1886-1971

Författare av Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.