Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
Brattska släktträdet
Geni
Rötter


Alla webbar

Släktforskning

2017-06-27

Tommy André Fosse Vestad

Tommy är släkt med mig på mycket långt håll, 15-mening tror jag det heter. Här är leden.  Jag har uppgifter fram till Olof Matsson Bratt 1489-1551, men sedan är det bara nya namn.Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12 Förslag på förbättringar