Släktforskning

2019-08-05

Släktingar till Jon Raud Ivarsson

Det visar sig att en god vän och jag båda har Jon Raud i vår släktträd. Han levde på 1200-talet och i vart fall min släktrelation till honom vilar delvis på osäker grund.

För släktskapet fram till Per Jönsson Bratt (d. 1639) är källmaterialet utmärkt. Men släktskapet med Jon Raud går via Per maka  Ingrid Pålsdotter (Påwelsdotter). Vem var hon? Vad hette hennes föräldrar? 

Olof Zachrisson skriver att Per "gifte sig första gången med Gustaf Bryntesson Roos dotter, till Berg och Vik". Der är ju en tydlig uppgift, men webben är inte längre tillgänglig.

Samma uppgifter återgavs på webben Ruds säteri  som skrev att Per "gifte sig första gången med Gustaf Bryntesson Roos dotter, till Berg och Vik". Webben är inte tillgänglig numera.

Adelsvapen skriver att Per "och hans 1:a fru Ingrid ärvde av Ingrid Bryntesdotter Roos af Hjelmsäter 1602-02-19 all hennes lösa och fasta egendom, däribland Berg och Viks gårdar."

Adelsvapen skriver också att Per "och hans 1:a fru erhöllo 1602-02-19 i testamente av Ingrid Bryntesdotter (Roos af Hjelmsäter) all hennes lösa och fasta egendom, som hon tillöst sig av sina samarva, däribland Berg och Vik. Gift 1:o före 1602 med Ingrid Pålsdotter".

Dessa uppgifter leder till Adelsvapens släkttavla för Roos af Hjelmsäter. Där finns Ingrid Bryntesdotter i tabell 92 tillsammans med uppgiften att det var hennes syster Carin som var gift med Påvel.

I Geni finns det en stor artikel Per. Där står det "Möjligen är det så att Ingrid Pålsdotter är dotter till Karin Bryntesdotter (Knutsson Roos af Hjelmsäter) och hennes man Påvel detta skulle i såfall förklara varför Ingrid Bryntesdotter ger bort sina gårdar till Per Jönsson Bratt." Det låter rimligt.

Påvel är mystisk och söker fakta om honom. Adelsvapen skriver "Gift 1:o före 1602 med Ingrid Pålsdotter, dotter till dansken, som tjänade hos Knut Ribbing, Påvel N.N. och Karin Bryntesdotter Roos af Hjelmsäter. Gunnar Anrep skriver i Svenska adelns ättar-taflor "Karin Bryntesdotter. Gift med Påvel, en Dansk man, som tjente Knut Ribbing. "

Pers maka Ingrid var troligen dotter till Karin Bryntesdotter, som var dotter till Brynte Knutsson (1486-1530). Brynte var som till Knut Knutsson Roos af Hjelmsäter.

Och där strålar den gode vännens och min släkt samman.

Knut var son till Knut Brynjulfsson som var son till Brynjulf Jonsson som var son till Jöns Ulfsson som var son till Ulf Petersson som var son till Ulf Jonsson, som var son till Jon Hafthorsson som var son till Jon Raud Ivarsson.

Till Alla

2019-08-05

Släktingar till Jon Raud Ivarsson

Det visar sig att en god vän och jag båda har Jon Raud i vår släktträd. Han levde på 1200-talet och i vart fall min släktrelation till honom vilar delvis på osäker grund.

För släktskapet fram till Per Jönsson Bratt (d. 1639) är källmaterialet utmärkt. Men släktskapet med Jon Raud går via Per maka  Ingrid Pålsdotter (Påwelsdotter). Vem var hon? Vad hette hennes föräldrar? 

Olof Zachrisson skriver att Per "gifte sig första gången med Gustaf Bryntesson Roos dotter, till Berg och Vik". Der är ju en tydlig uppgift, men webben är inte längre tillgänglig.

Samma uppgifter återgavs på webben Ruds säteri  som skrev att Per "gifte sig första gången med Gustaf Bryntesson Roos dotter, till Berg och Vik". Webben är inte tillgänglig numera.

Adelsvapen skriver att Per "och hans 1:a fru Ingrid ärvde av Ingrid Bryntesdotter Roos af Hjelmsäter 1602-02-19 all hennes lösa och fasta egendom, däribland Berg och Viks gårdar."

Adelsvapen skriver också att Per "och hans 1:a fru erhöllo 1602-02-19 i testamente av Ingrid Bryntesdotter (Roos af Hjelmsäter) all hennes lösa och fasta egendom, som hon tillöst sig av sina samarva, däribland Berg och Vik. Gift 1:o före 1602 med Ingrid Pålsdotter".

Dessa uppgifter leder till Adelsvapens släkttavla för Roos af Hjelmsäter. Där finns Ingrid Bryntesdotter i tabell 92 tillsammans med uppgiften att det var hennes syster Carin som var gift med Påvel.

I Geni finns det en stor artikel Per. Där står det "Möjligen är det så att Ingrid Pålsdotter är dotter till Karin Bryntesdotter (Knutsson Roos af Hjelmsäter) och hennes man Påvel detta skulle i såfall förklara varför Ingrid Bryntesdotter ger bort sina gårdar till Per Jönsson Bratt." Det låter rimligt.

Påvel är mystisk och söker fakta om honom. Adelsvapen skriver "Gift 1:o före 1602 med Ingrid Pålsdotter, dotter till dansken, som tjänade hos Knut Ribbing, Påvel N.N. och Karin Bryntesdotter Roos af Hjelmsäter. Gunnar Anrep skriver i Svenska adelns ättar-taflor "Karin Bryntesdotter. Gift med Påvel, en Dansk man, som tjente Knut Ribbing. "

Pers maka Ingrid var troligen dotter till Karin Bryntesdotter, som var dotter till Brynte Knutsson (1486-1530). Brynte var som till Knut Knutsson Roos af Hjelmsäter.

Och där strålar den gode vännens och min släkt samman.

Knut var son till Knut Brynjulfsson som var son till Brynjulf Jonsson som var son till Jöns Ulfsson som var son till Ulf Petersson som var son till Ulf Jonsson, som var son till Jon Hafthorsson som var son till Jon Raud Ivarsson.

Till Alla
Taggar: Roos af Hjelmsäter Knutsson

2019-08-05

Släktingar till Jon Raud Ivarsson

Det visar sig att en god vän och jag båda har Jon Raud i vår släktträd. Han levde på 1200-talet och i vart fall min släktrelation till honom vilar delvis på osäker grund.

För släktskapet fram till Per Jönsson Bratt (d. 1639) är källmaterialet utmärkt. Men släktskapet med Jon Raud går via Per maka  Ingrid Pålsdotter (Påwelsdotter). Vem var hon? Vad hette hennes föräldrar? 

Olof Zachrisson skriver att Per "gifte sig första gången med Gustaf Bryntesson Roos dotter, till Berg och Vik". Der är ju en tydlig uppgift, men webben är inte längre tillgänglig.

Samma uppgifter återgavs på webben Ruds säteri  som skrev att Per "gifte sig första gången med Gustaf Bryntesson Roos dotter, till Berg och Vik". Webben är inte tillgänglig numera.

Adelsvapen skriver att Per "och hans 1:a fru Ingrid ärvde av Ingrid Bryntesdotter Roos af Hjelmsäter 1602-02-19 all hennes lösa och fasta egendom, däribland Berg och Viks gårdar."

Adelsvapen skriver också att Per "och hans 1:a fru erhöllo 1602-02-19 i testamente av Ingrid Bryntesdotter (Roos af Hjelmsäter) all hennes lösa och fasta egendom, som hon tillöst sig av sina samarva, däribland Berg och Vik. Gift 1:o före 1602 med Ingrid Pålsdotter".

Dessa uppgifter leder till Adelsvapens släkttavla för Roos af Hjelmsäter. Där finns Ingrid Bryntesdotter i tabell 92 tillsammans med uppgiften att det var hennes syster Carin som var gift med Påvel.

I Geni finns det en stor artikel Per. Där står det "Möjligen är det så att Ingrid Pålsdotter är dotter till Karin Bryntesdotter (Knutsson Roos af Hjelmsäter) och hennes man Påvel detta skulle i såfall förklara varför Ingrid Bryntesdotter ger bort sina gårdar till Per Jönsson Bratt." Det låter rimligt.

Påvel är mystisk och söker fakta om honom. Adelsvapen skriver "Gift 1:o före 1602 med Ingrid Pålsdotter, dotter till dansken, som tjänade hos Knut Ribbing, Påvel N.N. och Karin Bryntesdotter Roos af Hjelmsäter. Gunnar Anrep skriver i Svenska adelns ättar-taflor "Karin Bryntesdotter. Gift med Påvel, en Dansk man, som tjente Knut Ribbing. "

Pers maka Ingrid var troligen dotter till Karin Bryntesdotter, som var dotter till Brynte Knutsson (1486-1530). Brynte var som till Knut Knutsson Roos af Hjelmsäter.

Och där strålar den gode vännens och min släkt samman.

Knut var son till Knut Brynjulfsson som var son till Brynjulf Jonsson som var son till Jöns Ulfsson som var son till Ulf Petersson som var son till Ulf Jonsson, som var son till Jon Hafthorsson som var son till Jon Raud Ivarsson.

Till Alla
Taggar: Roos af Hjelmsäter Knutsson

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.