Släktforskning

2018-11-28

Jan Suhrs släktwebb är en av de bästa jag sett!

Jan Suhrs webb är synnerligen välgjord och innehållsrik. Släktträdet omfattar ett 7745 personer varav ett 30-tal med efternamnet Bratt. Dokumenationen av källor är föredömlig.

Släktförbindelsen mellan Suhr och Bratt går via Signe Jolin (gift med Iwan Bratt) bakåt i tiden till Carl Christoffersson i Visnum, (1714-1787). Släktavståndet mellan Signe och Jan Suhr är 11 steg.

Jan skriver på sin webb om hur han använder DNA i sin släktforskning. Stimulerande. Helingborgs Dagblad har en bra artikel om Jans forskning: DNA-tester fick tyst på envisa rykten.

 

Till Alla

2018-11-28

Jan Suhrs släktwebb är en av de bästa jag sett!

Jan Suhrs webb är synnerligen välgjord och innehållsrik. Släktträdet omfattar ett 7745 personer varav ett 30-tal med efternamnet Bratt. Dokumenationen av källor är föredömlig.

Släktförbindelsen mellan Suhr och Bratt går via Signe Jolin (gift med Iwan Bratt) bakåt i tiden till Carl Christoffersson i Visnum, (1714-1787). Släktavståndet mellan Signe och Jan Suhr är 11 steg.

Jan skriver på sin webb om hur han använder DNA i sin släktforskning. Stimulerande. Helingborgs Dagblad har en bra artikel om Jans forskning: DNA-tester fick tyst på envisa rykten.

 

Till Alla
Inga taggar

2018-11-28

Jan Suhrs släktwebb är en av de bästa jag sett!

Jan Suhrs webb är synnerligen välgjord och innehållsrik. Släktträdet omfattar ett 7745 personer varav ett 30-tal med efternamnet Bratt. Dokumenationen av källor är föredömlig.

Släktförbindelsen mellan Suhr och Bratt går via Signe Jolin (gift med Iwan Bratt) bakåt i tiden till Carl Christoffersson i Visnum, (1714-1787). Släktavståndet mellan Signe och Jan Suhr är 11 steg.

Jan skriver på sin webb om hur han använder DNA i sin släktforskning. Stimulerande. Helingborgs Dagblad har en bra artikel om Jans forskning: DNA-tester fick tyst på envisa rykten.

 

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.