Släktforskning

2018-11-23

Ottar och Iwan Bratt

Vilken kontakt - om någon - hade Iwan Bratt med Ottar? Jag har hört att det ska ha funnits något kontakt, möjligen stödde Iwan Ottar i hennes missionståg.

I sökandet efter fakta om kontakterna mellan Elise Ottesen-Jensen "Ottar" och Iwan Bratt hittar jag 

Between Utopia and Home
Swedish radical travel writing 1947–1966
av Agneta Edman

utgiven av Lunds universitet

Edman skriver

Even though Bjerre was the one to present psychoanalysis to the medical profession (in a lecture in 1911), there were others in Sweden who took interest in the new theories, among them Emmanuel af Geijerstam, a doctor from Gothenburg. He in turn trained Iwan Bratt, who reached the same level of fame as Bjerre. Iwan Bratt ran a psychoanalytic clinic outside Alingsås (the poet Karin Boye was one of his patients), and in 1925 he published Kultur och neuros [Culture and Neurosis], a book on the significance of sexual expression and the need to act on one’s instincts, otherwise neuroses would ensue. Kultur och neuros was widely read among young and radical intellectuals in the thirties and forties. Annika Berg emphasizes the significance of Bratt for those who went on to advocate sexual liberation: their arguments were based on the notion that neuroses degenerated the race, and that it was therefore of great importance that ‘life forms’ were adapted to the natural instincts of humans.

Among the others who contributed to the establishment of psychoanalysis in
Sweden was a group of radical doctors and medical students, all members of ClartéTheir interpretation of Freud and psychoanalysis was in line with Bratt’s, with an emphasis on sexual liberation. Following Clarté’s emancipatory and educational line, in 1933 they founded RFSU [the National Association for Sexual Education] together with Elise Ottesen-Jensen, a syndicalist journalist and agitator. Elise Ottesen-Jensen, aka Ottar, was not in the least interested in Freud, whereas two of the others, Gustav Jonsson and Nils Nielsen, were very much inspired by Freudian thought. A year earlier, in 1932, the group founded (through Clarté) a journal about sex education, Populär tidskrift för sexuell upplysning, to which another of Freud´s disciples, Wilhelm Reich, contributed.

Denna text visar inga personliga kontakter, men väl att Ottar och gruppen runt henne kände till Iwans idéer.

Och det är inte märkligt. Iwan bok "Kultur och neuros", som utkom 1925, slog igenom rejält. Citat från 

"Iwan Bratt, f. 1881. Stadsläkare i Alingsås, en av pioniärerna i vårt land för en psykoterapi byggd på en psykoanalytisk grund. Hans rykte som skicklig nervläkare var vida spritt och han samlade patienter från hela landet. Med sin första bok »Kultur och neuros» (1925) slog han helt igenom som medicinsk psykologisk skriftställare, och boken fick en rekordartad framgång. Sedan
följde ytterligare böcker i likartade ämnen samt en mängd tidnings- och tidskriftsartiklar. Död den 6 oktober. "

Svenska Dagbladets Årsbok / Tjugofjärde årgången (händelserna 1946)

Till Alla

2018-11-23

Ottar och Iwan Bratt

Vilken kontakt - om någon - hade Iwan Bratt med Ottar? Jag har hört att det ska ha funnits något kontakt, möjligen stödde Iwan Ottar i hennes missionståg.

I sökandet efter fakta om kontakterna mellan Elise Ottesen-Jensen "Ottar" och Iwan Bratt hittar jag 

Between Utopia and Home
Swedish radical travel writing 1947–1966
av Agneta Edman

utgiven av Lunds universitet

Edman skriver

Even though Bjerre was the one to present psychoanalysis to the medical profession (in a lecture in 1911), there were others in Sweden who took interest in the new theories, among them Emmanuel af Geijerstam, a doctor from Gothenburg. He in turn trained Iwan Bratt, who reached the same level of fame as Bjerre. Iwan Bratt ran a psychoanalytic clinic outside Alingsås (the poet Karin Boye was one of his patients), and in 1925 he published Kultur och neuros [Culture and Neurosis], a book on the significance of sexual expression and the need to act on one’s instincts, otherwise neuroses would ensue. Kultur och neuros was widely read among young and radical intellectuals in the thirties and forties. Annika Berg emphasizes the significance of Bratt for those who went on to advocate sexual liberation: their arguments were based on the notion that neuroses degenerated the race, and that it was therefore of great importance that ‘life forms’ were adapted to the natural instincts of humans.

Among the others who contributed to the establishment of psychoanalysis in
Sweden was a group of radical doctors and medical students, all members of ClartéTheir interpretation of Freud and psychoanalysis was in line with Bratt’s, with an emphasis on sexual liberation. Following Clarté’s emancipatory and educational line, in 1933 they founded RFSU [the National Association for Sexual Education] together with Elise Ottesen-Jensen, a syndicalist journalist and agitator. Elise Ottesen-Jensen, aka Ottar, was not in the least interested in Freud, whereas two of the others, Gustav Jonsson and Nils Nielsen, were very much inspired by Freudian thought. A year earlier, in 1932, the group founded (through Clarté) a journal about sex education, Populär tidskrift för sexuell upplysning, to which another of Freud´s disciples, Wilhelm Reich, contributed.

Denna text visar inga personliga kontakter, men väl att Ottar och gruppen runt henne kände till Iwans idéer.

Och det är inte märkligt. Iwan bok "Kultur och neuros", som utkom 1925, slog igenom rejält. Citat från 

"Iwan Bratt, f. 1881. Stadsläkare i Alingsås, en av pioniärerna i vårt land för en psykoterapi byggd på en psykoanalytisk grund. Hans rykte som skicklig nervläkare var vida spritt och han samlade patienter från hela landet. Med sin första bok »Kultur och neuros» (1925) slog han helt igenom som medicinsk psykologisk skriftställare, och boken fick en rekordartad framgång. Sedan
följde ytterligare böcker i likartade ämnen samt en mängd tidnings- och tidskriftsartiklar. Död den 6 oktober. "

Svenska Dagbladets Årsbok / Tjugofjärde årgången (händelserna 1946)

Till Alla
Taggar: Ottar Iwan Bratt

2018-11-23

Ottar och Iwan Bratt

Vilken kontakt - om någon - hade Iwan Bratt med Ottar? Jag har hört att det ska ha funnits något kontakt, möjligen stödde Iwan Ottar i hennes missionståg.

I sökandet efter fakta om kontakterna mellan Elise Ottesen-Jensen "Ottar" och Iwan Bratt hittar jag 

Between Utopia and Home
Swedish radical travel writing 1947–1966
av Agneta Edman

utgiven av Lunds universitet

Edman skriver

Even though Bjerre was the one to present psychoanalysis to the medical profession (in a lecture in 1911), there were others in Sweden who took interest in the new theories, among them Emmanuel af Geijerstam, a doctor from Gothenburg. He in turn trained Iwan Bratt, who reached the same level of fame as Bjerre. Iwan Bratt ran a psychoanalytic clinic outside Alingsås (the poet Karin Boye was one of his patients), and in 1925 he published Kultur och neuros [Culture and Neurosis], a book on the significance of sexual expression and the need to act on one’s instincts, otherwise neuroses would ensue. Kultur och neuros was widely read among young and radical intellectuals in the thirties and forties. Annika Berg emphasizes the significance of Bratt for those who went on to advocate sexual liberation: their arguments were based on the notion that neuroses degenerated the race, and that it was therefore of great importance that ‘life forms’ were adapted to the natural instincts of humans.

Among the others who contributed to the establishment of psychoanalysis in
Sweden was a group of radical doctors and medical students, all members of ClartéTheir interpretation of Freud and psychoanalysis was in line with Bratt’s, with an emphasis on sexual liberation. Following Clarté’s emancipatory and educational line, in 1933 they founded RFSU [the National Association for Sexual Education] together with Elise Ottesen-Jensen, a syndicalist journalist and agitator. Elise Ottesen-Jensen, aka Ottar, was not in the least interested in Freud, whereas two of the others, Gustav Jonsson and Nils Nielsen, were very much inspired by Freudian thought. A year earlier, in 1932, the group founded (through Clarté) a journal about sex education, Populär tidskrift för sexuell upplysning, to which another of Freud´s disciples, Wilhelm Reich, contributed.

Denna text visar inga personliga kontakter, men väl att Ottar och gruppen runt henne kände till Iwans idéer.

Och det är inte märkligt. Iwan bok "Kultur och neuros", som utkom 1925, slog igenom rejält. Citat från 

"Iwan Bratt, f. 1881. Stadsläkare i Alingsås, en av pioniärerna i vårt land för en psykoterapi byggd på en psykoanalytisk grund. Hans rykte som skicklig nervläkare var vida spritt och han samlade patienter från hela landet. Med sin första bok »Kultur och neuros» (1925) slog han helt igenom som medicinsk psykologisk skriftställare, och boken fick en rekordartad framgång. Sedan
följde ytterligare böcker i likartade ämnen samt en mängd tidnings- och tidskriftsartiklar. Död den 6 oktober. "

Svenska Dagbladets Årsbok / Tjugofjärde årgången (händelserna 1946)

Till Alla
Taggar: Ottar Iwan Bratt

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.