Släktforskning

2018-03-03

Släkt med Suhr

Jag ser plötsligt mitt namn i Jan Suhrs imponerande släktträd. Här är pappa med familj.

Jan skriver till mig

Jo då vi är släkt på fyra olika sätt faktiskt. Vi har en blodlinje som gör att du och jag är sjumänningar.

Sen finns det två olika varianter där vi är släkt genom giftermål på lite olika håll.

I Nr 3 går det vidare från min faster och hennes son (min kusin), vars fru är släkt med en av min morfars bröders fru. Vilket i och för sig är korrekt men det skulle ju egentligen gå från min far till mig istället för den mer omständiga vägen över minkusins fru. Så i det diagrammet finns det två varianter.

I båda fallen där det är ingiften går det ut från din farfars farfars farfar och två av hans andra söner som via giftemål tar lite olika vägar till mig.

Han bifogar tre diagram. Jag ska se hur de kan visas här.

Jan skriver om varför han börjat släktforska.

Släk­t­forskn­ing är mycket intres­sant och man upp­täcker mas­sor om sin bakgrund.
Sen jag bör­jade med den här hem­si­dan och min släk­t­forskn­ing har det hela växt och man kan gräva hur mycket som helst. Folk ynglar verk­li­gen av sig!

Jag har alltid varit intresserad av his­to­ria och lyssnat noga när äldre män­niskor berät­tat om saker de hört om. Min mor­far hade mycket att berätta och när jag var liten var mina mor­föräl­drar ofta barn­vakt. Far– och mor­föräl­drar kan berätta om saker de själva kom ihåg från deras barn­dom, på samma sätt lyssnade de på berät­telser från tidi­gare gen­er­a­tioner. På så sätt kan gam­mal infor­ma­tion föras vidare.

Till Alla

2018-03-03

Släkt med Suhr

Jag ser plötsligt mitt namn i Jan Suhrs imponerande släktträd. Här är pappa med familj.

Jan skriver till mig

Jo då vi är släkt på fyra olika sätt faktiskt. Vi har en blodlinje som gör att du och jag är sjumänningar.

Sen finns det två olika varianter där vi är släkt genom giftermål på lite olika håll.

I Nr 3 går det vidare från min faster och hennes son (min kusin), vars fru är släkt med en av min morfars bröders fru. Vilket i och för sig är korrekt men det skulle ju egentligen gå från min far till mig istället för den mer omständiga vägen över minkusins fru. Så i det diagrammet finns det två varianter.

I båda fallen där det är ingiften går det ut från din farfars farfars farfar och två av hans andra söner som via giftemål tar lite olika vägar till mig.

Han bifogar tre diagram. Jag ska se hur de kan visas här.

Jan skriver om varför han börjat släktforska.

Släk­t­forskn­ing är mycket intres­sant och man upp­täcker mas­sor om sin bakgrund.
Sen jag bör­jade med den här hem­si­dan och min släk­t­forskn­ing har det hela växt och man kan gräva hur mycket som helst. Folk ynglar verk­li­gen av sig!

Jag har alltid varit intresserad av his­to­ria och lyssnat noga när äldre män­niskor berät­tat om saker de hört om. Min mor­far hade mycket att berätta och när jag var liten var mina mor­föräl­drar ofta barn­vakt. Far– och mor­föräl­drar kan berätta om saker de själva kom ihåg från deras barn­dom, på samma sätt lyssnade de på berät­telser från tidi­gare gen­er­a­tioner. På så sätt kan gam­mal infor­ma­tion föras vidare.

Till Alla
Inga taggar

2018-03-03

Släkt med Suhr

Jag ser plötsligt mitt namn i Jan Suhrs imponerande släktträd. Här är pappa med familj.

Jan skriver till mig

Jo då vi är släkt på fyra olika sätt faktiskt. Vi har en blodlinje som gör att du och jag är sjumänningar.

Sen finns det två olika varianter där vi är släkt genom giftermål på lite olika håll.

I Nr 3 går det vidare från min faster och hennes son (min kusin), vars fru är släkt med en av min morfars bröders fru. Vilket i och för sig är korrekt men det skulle ju egentligen gå från min far till mig istället för den mer omständiga vägen över minkusins fru. Så i det diagrammet finns det två varianter.

I båda fallen där det är ingiften går det ut från din farfars farfars farfar och två av hans andra söner som via giftemål tar lite olika vägar till mig.

Han bifogar tre diagram. Jag ska se hur de kan visas här.

Jan skriver om varför han börjat släktforska.

Släk­t­forskn­ing är mycket intres­sant och man upp­täcker mas­sor om sin bakgrund.
Sen jag bör­jade med den här hem­si­dan och min släk­t­forskn­ing har det hela växt och man kan gräva hur mycket som helst. Folk ynglar verk­li­gen av sig!

Jag har alltid varit intresserad av his­to­ria och lyssnat noga när äldre män­niskor berät­tat om saker de hört om. Min mor­far hade mycket att berätta och när jag var liten var mina mor­föräl­drar ofta barn­vakt. Far– och mor­föräl­drar kan berätta om saker de själva kom ihåg från deras barn­dom, på samma sätt lyssnade de på berät­telser från tidi­gare gen­er­a­tioner. På så sätt kan gam­mal infor­ma­tion föras vidare.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.