Släktforskning

2018-01-23

Brattska släktforskare

Det finns flera idoga släktforskare på Geni som också visar stort intresse för den brattska släkten i vid mening.

Johan Anell lägger mycket tid på att reda ut släktförhållanden. Jo han är också släkt med mig på ganska långt håll.

Lars.Gunnar Fredriksson, släktband 22 släktsteg

Ulf Olof Landeborg

Nils-Ole Våg är släkt på mycket långt håll. 29 släktsteg

Till Alla

2018-01-23

Brattska släktforskare

Det finns flera idoga släktforskare på Geni som också visar stort intresse för den brattska släkten i vid mening.

Johan Anell lägger mycket tid på att reda ut släktförhållanden. Jo han är också släkt med mig på ganska långt håll.

Lars.Gunnar Fredriksson, släktband 22 släktsteg

Ulf Olof Landeborg

Nils-Ole Våg är släkt på mycket långt håll. 29 släktsteg

Till Alla
Inga taggar

2018-01-23

Brattska släktforskare

Det finns flera idoga släktforskare på Geni som också visar stort intresse för den brattska släkten i vid mening.

Johan Anell lägger mycket tid på att reda ut släktförhållanden. Jo han är också släkt med mig på ganska långt håll.

Lars.Gunnar Fredriksson, släktband 22 släktsteg

Ulf Olof Landeborg

Nils-Ole Våg är släkt på mycket långt håll. 29 släktsteg

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.