Släktforskning

2018-01-08

Meddelande till Brattar (2018-01-08)

Vårt släktträd växer långsamt dag för dag. Men vad är släkt?

En släkt avser en eller flera familjer med gemensam förfader eller -moder. I sin snävaste definition betyder släkt en grupp vars genealogi och genetiska band (blodsband) är kända. Till släkten räknas ofta affinitiva relationer (ingifta) och adopterade. Släktskap, släktband och släktrelationer avser förhållande mellan personer som gör att de tillhör samma släkt. (Wikipedia)

Släktträdet finns på Internet: http://www.brattnet.com/webtrees. Uppgifter om avlidna släktingar är tillgängliga för alla. Levande släktingar är endast tillgänglig för de idag 31 användarna. Alla släktingar kan bli användare. Det är bara att registrera sig här.

I släktträdet ingår även ingifta och - i begränsad utsträckning - deras släktingar. Besökaren kan utgå ifrån sig själva och själv avgöra vilka relationer som är intressanta.

I det finns alltmer uppgifter om fn 2.153 personer. Ungefär hälften är avlidna släktingar. 848 har Bratt som efternamn. De som bytt namn genom giftermål är registrerade under efternamnet vid födseln. De mest vanliga efternamnen, efter Bratt, är Geijer 55, Lagerberg 32, Hummerhielm 27, Ekman 21 och Andersson 21.

Givetvis är inte alla uppgifter aktuella. Det är speciellt svårt att få nya uppgifter om att personer avlidit eller fötts. Jag lägger stor vikt vid att de uppgifter som är med är riktiga och har lätt tillgängliga källor.

Tidigaste födelseåret är 1053 då Kolr (Kalison) Kalisson föddes. Han var lendeman i Agder, i sydöstra Norge. Kolr var far till den omskrivne sonen Ragnvald den helige. I släktsystemet är det enkelt att se sambanden mellan personer. Ragnvald är bara 21 släktsteg bort från mig.

Den största familjen är Carl Adam Roos af Hjelmsäter + Gustava Sophia Bratt som fick 18 barn. Men om man räknar in barnbarnen så är Anders Anderssons familj störst: 48 barn.

Sedan en tid finns det också en släktblogg. Där kan man bl.a. läsa om palestinafararen Ragnvalds poesi och om Lars Gustaf Bratt (1824-1898).

Bloggen har inte riktigt hittat sin form än, men består fn av texter om släktingar i en friare form. Dessutom finns det tips och källor för den som själv vill forskare vidare. Om du vill publicera något i denna blogg så sänd texten i mail till mig.

Stämmer uppgifterna om dina nära avlidna? Om inte så var snäll och hör av dig. Sänd ett mail med vad som ska bort och som ska läggas till. Vill du dessutom se uppgifterna om dina levande närstående så är det bara att du registrerar dig som användare.

Och om allt är som det ska hör gärna av dig om släktträdet.  Jag vill gärna få veta vad du tycker.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

Till Alla

2018-01-08

Meddelande till Brattar (2018-01-08)

Vårt släktträd växer långsamt dag för dag. Men vad är släkt?

En släkt avser en eller flera familjer med gemensam förfader eller -moder. I sin snävaste definition betyder släkt en grupp vars genealogi och genetiska band (blodsband) är kända. Till släkten räknas ofta affinitiva relationer (ingifta) och adopterade. Släktskap, släktband och släktrelationer avser förhållande mellan personer som gör att de tillhör samma släkt. (Wikipedia)

Släktträdet finns på Internet: http://www.brattnet.com/webtrees. Uppgifter om avlidna släktingar är tillgängliga för alla. Levande släktingar är endast tillgänglig för de idag 31 användarna. Alla släktingar kan bli användare. Det är bara att registrera sig här.

I släktträdet ingår även ingifta och - i begränsad utsträckning - deras släktingar. Besökaren kan utgå ifrån sig själva och själv avgöra vilka relationer som är intressanta.

I det finns alltmer uppgifter om fn 2.153 personer. Ungefär hälften är avlidna släktingar. 848 har Bratt som efternamn. De som bytt namn genom giftermål är registrerade under efternamnet vid födseln. De mest vanliga efternamnen, efter Bratt, är Geijer 55, Lagerberg 32, Hummerhielm 27, Ekman 21 och Andersson 21.

Givetvis är inte alla uppgifter aktuella. Det är speciellt svårt att få nya uppgifter om att personer avlidit eller fötts. Jag lägger stor vikt vid att de uppgifter som är med är riktiga och har lätt tillgängliga källor.

Tidigaste födelseåret är 1053 då Kolr (Kalison) Kalisson föddes. Han var lendeman i Agder, i sydöstra Norge. Kolr var far till den omskrivne sonen Ragnvald den helige. I släktsystemet är det enkelt att se sambanden mellan personer. Ragnvald är bara 21 släktsteg bort från mig.

Den största familjen är Carl Adam Roos af Hjelmsäter + Gustava Sophia Bratt som fick 18 barn. Men om man räknar in barnbarnen så är Anders Anderssons familj störst: 48 barn.

Sedan en tid finns det också en släktblogg. Där kan man bl.a. läsa om palestinafararen Ragnvalds poesi och om Lars Gustaf Bratt (1824-1898).

Bloggen har inte riktigt hittat sin form än, men består fn av texter om släktingar i en friare form. Dessutom finns det tips och källor för den som själv vill forskare vidare. Om du vill publicera något i denna blogg så sänd texten i mail till mig.

Stämmer uppgifterna om dina nära avlidna? Om inte så var snäll och hör av dig. Sänd ett mail med vad som ska bort och som ska läggas till. Vill du dessutom se uppgifterna om dina levande närstående så är det bara att du registrerar dig som användare.

Och om allt är som det ska hör gärna av dig om släktträdet.  Jag vill gärna få veta vad du tycker.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

Till Alla
Inga taggar

2018-01-08

Meddelande till Brattar (2018-01-08)

Vårt släktträd växer långsamt dag för dag. Men vad är släkt?

En släkt avser en eller flera familjer med gemensam förfader eller -moder. I sin snävaste definition betyder släkt en grupp vars genealogi och genetiska band (blodsband) är kända. Till släkten räknas ofta affinitiva relationer (ingifta) och adopterade. Släktskap, släktband och släktrelationer avser förhållande mellan personer som gör att de tillhör samma släkt. (Wikipedia)

Släktträdet finns på Internet: http://www.brattnet.com/webtrees. Uppgifter om avlidna släktingar är tillgängliga för alla. Levande släktingar är endast tillgänglig för de idag 31 användarna. Alla släktingar kan bli användare. Det är bara att registrera sig här.

I släktträdet ingår även ingifta och - i begränsad utsträckning - deras släktingar. Besökaren kan utgå ifrån sig själva och själv avgöra vilka relationer som är intressanta.

I det finns alltmer uppgifter om fn 2.153 personer. Ungefär hälften är avlidna släktingar. 848 har Bratt som efternamn. De som bytt namn genom giftermål är registrerade under efternamnet vid födseln. De mest vanliga efternamnen, efter Bratt, är Geijer 55, Lagerberg 32, Hummerhielm 27, Ekman 21 och Andersson 21.

Givetvis är inte alla uppgifter aktuella. Det är speciellt svårt att få nya uppgifter om att personer avlidit eller fötts. Jag lägger stor vikt vid att de uppgifter som är med är riktiga och har lätt tillgängliga källor.

Tidigaste födelseåret är 1053 då Kolr (Kalison) Kalisson föddes. Han var lendeman i Agder, i sydöstra Norge. Kolr var far till den omskrivne sonen Ragnvald den helige. I släktsystemet är det enkelt att se sambanden mellan personer. Ragnvald är bara 21 släktsteg bort från mig.

Den största familjen är Carl Adam Roos af Hjelmsäter + Gustava Sophia Bratt som fick 18 barn. Men om man räknar in barnbarnen så är Anders Anderssons familj störst: 48 barn.

Sedan en tid finns det också en släktblogg. Där kan man bl.a. läsa om palestinafararen Ragnvalds poesi och om Lars Gustaf Bratt (1824-1898).

Bloggen har inte riktigt hittat sin form än, men består fn av texter om släktingar i en friare form. Dessutom finns det tips och källor för den som själv vill forskare vidare. Om du vill publicera något i denna blogg så sänd texten i mail till mig.

Stämmer uppgifterna om dina nära avlidna? Om inte så var snäll och hör av dig. Sänd ett mail med vad som ska bort och som ska läggas till. Vill du dessutom se uppgifterna om dina levande närstående så är det bara att du registrerar dig som användare.

Och om allt är som det ska hör gärna av dig om släktträdet.  Jag vill gärna få veta vad du tycker.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.