Släktforskning

2018-07-18

Gravar

Det finns flera tjänster för sökning av personers gravplatser

Hitta graven – Sök bland gravsatta på Stockholms 11 allmänna begravningsplatser. 50 Brattar.

Svenska Gravar - Här kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar hos för närvarande 35 kyrkogårdsförvaltningar. Bland annat från Göteborg, Malmö, Uppsala, Falun, Linköping, Karlstad. Registret innehåller 484 Brattar.

FinnGraven.se – Omkring 55 församlingar/kyrkogårdsförvaltningar är i dag anslutna till tjänsten.

Gravar.se – Här finns uppgifter från drygt 200 svenska församlingar, främst landsbygd. Denna webb har 300 gravar med personer med namnet Bratt. Registret har dock en del dubletter. Det finns uppgift om födelse- och dödsdatum i registret.

Gravstensinventeringen - Gravstenar från huvudsakligen från före år 1900

Till Alla

2018-07-18

Gravar

Det finns flera tjänster för sökning av personers gravplatser

Hitta graven – Sök bland gravsatta på Stockholms 11 allmänna begravningsplatser. 50 Brattar.

Svenska Gravar - Här kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar hos för närvarande 35 kyrkogårdsförvaltningar. Bland annat från Göteborg, Malmö, Uppsala, Falun, Linköping, Karlstad. Registret innehåller 484 Brattar.

FinnGraven.se – Omkring 55 församlingar/kyrkogårdsförvaltningar är i dag anslutna till tjänsten.

Gravar.se – Här finns uppgifter från drygt 200 svenska församlingar, främst landsbygd. Denna webb har 300 gravar med personer med namnet Bratt. Registret har dock en del dubletter. Det finns uppgift om födelse- och dödsdatum i registret.

Gravstensinventeringen - Gravstenar från huvudsakligen från före år 1900

Till Alla
Inga taggar

2018-07-18

Gravar

Det finns flera tjänster för sökning av personers gravplatser

Hitta graven – Sök bland gravsatta på Stockholms 11 allmänna begravningsplatser. 50 Brattar.

Svenska Gravar - Här kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar hos för närvarande 35 kyrkogårdsförvaltningar. Bland annat från Göteborg, Malmö, Uppsala, Falun, Linköping, Karlstad. Registret innehåller 484 Brattar.

FinnGraven.se – Omkring 55 församlingar/kyrkogårdsförvaltningar är i dag anslutna till tjänsten.

Gravar.se – Här finns uppgifter från drygt 200 svenska församlingar, främst landsbygd. Denna webb har 300 gravar med personer med namnet Bratt. Registret har dock en del dubletter. Det finns uppgift om födelse- och dödsdatum i registret.

Gravstensinventeringen - Gravstenar från huvudsakligen från före år 1900

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.