Släktforskning

2017-12-26

Lars Gustaf Bratt (1824-1898)

Lars Gustaf Bratt, född 28 december 1824 i Göteborg, död 28 maj 1898 i Göteborg, var en svensk grosshandlare och riksdags- och kommunpolitiker. Lars Bratt var son till kronofogde Christian Bratt och Lovisa Henrietta Wilhelmina Smith. Han gifte sig 23 april 1851 i Göteborg med Josefina Pineus (1826–1885), dotter till handlande Isak Pineus och Betty Hollender.

Efter studier vid allmänna läroverket i Göteborg, läste Bratt vid Göteborgs handelsinstitut 1840–1843. Efter anställning som handelsbetjänt, fick han burskap som grosshandlande i Göteborg 1850 och blev därefter delägare i firma Leman & Bratt, Göteborg, 1850–1851. Han var grundare av och ensam innehavare av exportfirma L. G. Bratt & Co., Göteborg, 1856–1869, delägare i samma firma 1869–1898. Ledamot av styrelsen för Ångfartygs AB Svithiod och Långeds AB samt huvudman för Göteborgs sparbank.

Bratt var ledamot av riksdagens andra kammare för Göteborgs stad 1884 samt ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1869–28 maj 1898, av styrelsen för gymnastik- och exercishuset vid Heden 1869, av styrelsen för Göteborgs handelsinstitut 1871–1898, varav som ordförande 1896–1898, av drätselkammaren 1875–1897, av direktionen för Göteborgs hamn- och älvarbeten 1876–1897, av styrelsen för Göteborgs arbetarinstitut 1883–1889 och av hamnstyrelsen 1898 samt revisor för begravningsplatserna 1859 och för Göteborgs museum 1871–18. 

L.G. BRATT & CO

L. G. Bratt & Co grundades 1856 av Lars Gustaf Bratt (1824-98) som var ensam innehavare av firman fram till 1869. Sistnämnda år blev Ivar Waern (1841-1917), son till Uddeholms tidigare disponent Jonas Waern. Från 1880 var även Ernst Morris Bratt (1852-1939), son till Lars Gustaf Bratt, delägare i firman. De tre ägde firman tillsammans fram till Lars Gustaf Bratts död 1898.

1857 övertog firman en stor del av Uddeholms järnexport då Uddeholm inte lyckats skriva ett nytt avtal med sin tidigare exportör B.E. Dahlgren. 1872 tog firman också över exporten från Hellefors bruk som tidigare skötts av Ekman & Co och 1879 togs också exporten från Storfors över från Sven Renströms firma.

Från 1880 och fram till år 1900 var L.G. Bratt & Co den största järnexportfirman i Göteborg under de flesta år och därefter var firman fram till Waerns död en av de tre största. Firman var under samma tid också en av de tio största trävaruexportörerna.

L.G. Bratt & Co hade sin upplags- och hamnplats vid Vädersågen i Majorna (där Karl Johans kyrka ligger idag). Vid älvstranden låg segelfartyg, bryggor, trävarumagasin och torkria. Platsen kom med tiden att bli en enorm upplagsplats för trävaror. Den firma som främst bidrog till detta var L.G. Bratt & Co som höll till här från 1857. Det gamla namnet Hästhagen bleknade med tiden och området längs älven övergick successivt till att kallas Sågängen.

Källor:

Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag

av Carl Rudolf A:son Fredberg, utgiven 1919-1922

Den stora exportfirman L. G. Bratt & Co. hade från 1857 i många år en upplags- och hamnplats därute för
skeppningarna av sina trävaror. Och denna firmas grundläggare, Lars Gustaf Bratt, var liksom Dahlgren värmländing till börden, fastän född i Göteborg. Även han var en fint bildad köpman med djupa estetiska intressen och tillika en verksam och dugande kommunalman.

Lars Gustaf Bratt föddes den 28 december 1824 i Göteborg. Fadern var Christian Bratt, född i Värmland, modern Henriette Vilhelmina Smith. År 1856 bildade han firman L. G. Bratt & Co.

Redan tidigt kom Bratt in i samhällets offentliga liv. Först invald i några kommunala inrättningar, bland andra Hamn- och älvstyrelsen, den han tillhörde sedan 1864, blev han år 1875 ordinarie ledamot av en av
stadens allra viktigaste institutioner, Drätselkammaren. Här var hans verksamhet, vittnande om stor erfarenhet och livligt intresse för stadens affärer, mycket uppskattad.

År 1868 invaldes Bratt i Stadsfullmäktige, där han var en ofta och gärna hörd talare.

År 1884 var han representant för rikets andra stad i riksdagens Andra kammare.

Under skarpskytterörelsens glansdagar på 1860-talet deltog han i densamma och var en tid Göteborgscorpsens ordförande.

Lars Gustaf Bratt dog den 28 maj 1898.

Släktträdet

Källor:

 

Till Alla

2017-12-26

Lars Gustaf Bratt (1824-1898)

Lars Gustaf Bratt, född 28 december 1824 i Göteborg, död 28 maj 1898 i Göteborg, var en svensk grosshandlare och riksdags- och kommunpolitiker. Lars Bratt var son till kronofogde Christian Bratt och Lovisa Henrietta Wilhelmina Smith. Han gifte sig 23 april 1851 i Göteborg med Josefina Pineus (1826–1885), dotter till handlande Isak Pineus och Betty Hollender.

Efter studier vid allmänna läroverket i Göteborg, läste Bratt vid Göteborgs handelsinstitut 1840–1843. Efter anställning som handelsbetjänt, fick han burskap som grosshandlande i Göteborg 1850 och blev därefter delägare i firma Leman & Bratt, Göteborg, 1850–1851. Han var grundare av och ensam innehavare av exportfirma L. G. Bratt & Co., Göteborg, 1856–1869, delägare i samma firma 1869–1898. Ledamot av styrelsen för Ångfartygs AB Svithiod och Långeds AB samt huvudman för Göteborgs sparbank.

Bratt var ledamot av riksdagens andra kammare för Göteborgs stad 1884 samt ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1869–28 maj 1898, av styrelsen för gymnastik- och exercishuset vid Heden 1869, av styrelsen för Göteborgs handelsinstitut 1871–1898, varav som ordförande 1896–1898, av drätselkammaren 1875–1897, av direktionen för Göteborgs hamn- och älvarbeten 1876–1897, av styrelsen för Göteborgs arbetarinstitut 1883–1889 och av hamnstyrelsen 1898 samt revisor för begravningsplatserna 1859 och för Göteborgs museum 1871–18. 

L.G. BRATT & CO

L. G. Bratt & Co grundades 1856 av Lars Gustaf Bratt (1824-98) som var ensam innehavare av firman fram till 1869. Sistnämnda år blev Ivar Waern (1841-1917), son till Uddeholms tidigare disponent Jonas Waern. Från 1880 var även Ernst Morris Bratt (1852-1939), son till Lars Gustaf Bratt, delägare i firman. De tre ägde firman tillsammans fram till Lars Gustaf Bratts död 1898.

1857 övertog firman en stor del av Uddeholms järnexport då Uddeholm inte lyckats skriva ett nytt avtal med sin tidigare exportör B.E. Dahlgren. 1872 tog firman också över exporten från Hellefors bruk som tidigare skötts av Ekman & Co och 1879 togs också exporten från Storfors över från Sven Renströms firma.

Från 1880 och fram till år 1900 var L.G. Bratt & Co den största järnexportfirman i Göteborg under de flesta år och därefter var firman fram till Waerns död en av de tre största. Firman var under samma tid också en av de tio största trävaruexportörerna.

L.G. Bratt & Co hade sin upplags- och hamnplats vid Vädersågen i Majorna (där Karl Johans kyrka ligger idag). Vid älvstranden låg segelfartyg, bryggor, trävarumagasin och torkria. Platsen kom med tiden att bli en enorm upplagsplats för trävaror. Den firma som främst bidrog till detta var L.G. Bratt & Co som höll till här från 1857. Det gamla namnet Hästhagen bleknade med tiden och området längs älven övergick successivt till att kallas Sågängen.

Källor:

Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag

av Carl Rudolf A:son Fredberg, utgiven 1919-1922

Den stora exportfirman L. G. Bratt & Co. hade från 1857 i många år en upplags- och hamnplats därute för
skeppningarna av sina trävaror. Och denna firmas grundläggare, Lars Gustaf Bratt, var liksom Dahlgren värmländing till börden, fastän född i Göteborg. Även han var en fint bildad köpman med djupa estetiska intressen och tillika en verksam och dugande kommunalman.

Lars Gustaf Bratt föddes den 28 december 1824 i Göteborg. Fadern var Christian Bratt, född i Värmland, modern Henriette Vilhelmina Smith. År 1856 bildade han firman L. G. Bratt & Co.

Redan tidigt kom Bratt in i samhällets offentliga liv. Först invald i några kommunala inrättningar, bland andra Hamn- och älvstyrelsen, den han tillhörde sedan 1864, blev han år 1875 ordinarie ledamot av en av
stadens allra viktigaste institutioner, Drätselkammaren. Här var hans verksamhet, vittnande om stor erfarenhet och livligt intresse för stadens affärer, mycket uppskattad.

År 1868 invaldes Bratt i Stadsfullmäktige, där han var en ofta och gärna hörd talare.

År 1884 var han representant för rikets andra stad i riksdagens Andra kammare.

Under skarpskytterörelsens glansdagar på 1860-talet deltog han i densamma och var en tid Göteborgscorpsens ordförande.

Lars Gustaf Bratt dog den 28 maj 1898.

Släktträdet

Källor:

 

Till Alla
Inga taggar

2017-12-26

Lars Gustaf Bratt (1824-1898)

Lars Gustaf Bratt, född 28 december 1824 i Göteborg, död 28 maj 1898 i Göteborg, var en svensk grosshandlare och riksdags- och kommunpolitiker. Lars Bratt var son till kronofogde Christian Bratt och Lovisa Henrietta Wilhelmina Smith. Han gifte sig 23 april 1851 i Göteborg med Josefina Pineus (1826–1885), dotter till handlande Isak Pineus och Betty Hollender.

Efter studier vid allmänna läroverket i Göteborg, läste Bratt vid Göteborgs handelsinstitut 1840–1843. Efter anställning som handelsbetjänt, fick han burskap som grosshandlande i Göteborg 1850 och blev därefter delägare i firma Leman & Bratt, Göteborg, 1850–1851. Han var grundare av och ensam innehavare av exportfirma L. G. Bratt & Co., Göteborg, 1856–1869, delägare i samma firma 1869–1898. Ledamot av styrelsen för Ångfartygs AB Svithiod och Långeds AB samt huvudman för Göteborgs sparbank.

Bratt var ledamot av riksdagens andra kammare för Göteborgs stad 1884 samt ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1869–28 maj 1898, av styrelsen för gymnastik- och exercishuset vid Heden 1869, av styrelsen för Göteborgs handelsinstitut 1871–1898, varav som ordförande 1896–1898, av drätselkammaren 1875–1897, av direktionen för Göteborgs hamn- och älvarbeten 1876–1897, av styrelsen för Göteborgs arbetarinstitut 1883–1889 och av hamnstyrelsen 1898 samt revisor för begravningsplatserna 1859 och för Göteborgs museum 1871–18. 

L.G. BRATT & CO

L. G. Bratt & Co grundades 1856 av Lars Gustaf Bratt (1824-98) som var ensam innehavare av firman fram till 1869. Sistnämnda år blev Ivar Waern (1841-1917), son till Uddeholms tidigare disponent Jonas Waern. Från 1880 var även Ernst Morris Bratt (1852-1939), son till Lars Gustaf Bratt, delägare i firman. De tre ägde firman tillsammans fram till Lars Gustaf Bratts död 1898.

1857 övertog firman en stor del av Uddeholms järnexport då Uddeholm inte lyckats skriva ett nytt avtal med sin tidigare exportör B.E. Dahlgren. 1872 tog firman också över exporten från Hellefors bruk som tidigare skötts av Ekman & Co och 1879 togs också exporten från Storfors över från Sven Renströms firma.

Från 1880 och fram till år 1900 var L.G. Bratt & Co den största järnexportfirman i Göteborg under de flesta år och därefter var firman fram till Waerns död en av de tre största. Firman var under samma tid också en av de tio största trävaruexportörerna.

L.G. Bratt & Co hade sin upplags- och hamnplats vid Vädersågen i Majorna (där Karl Johans kyrka ligger idag). Vid älvstranden låg segelfartyg, bryggor, trävarumagasin och torkria. Platsen kom med tiden att bli en enorm upplagsplats för trävaror. Den firma som främst bidrog till detta var L.G. Bratt & Co som höll till här från 1857. Det gamla namnet Hästhagen bleknade med tiden och området längs älven övergick successivt till att kallas Sågängen.

Källor:

Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag

av Carl Rudolf A:son Fredberg, utgiven 1919-1922

Den stora exportfirman L. G. Bratt & Co. hade från 1857 i många år en upplags- och hamnplats därute för
skeppningarna av sina trävaror. Och denna firmas grundläggare, Lars Gustaf Bratt, var liksom Dahlgren värmländing till börden, fastän född i Göteborg. Även han var en fint bildad köpman med djupa estetiska intressen och tillika en verksam och dugande kommunalman.

Lars Gustaf Bratt föddes den 28 december 1824 i Göteborg. Fadern var Christian Bratt, född i Värmland, modern Henriette Vilhelmina Smith. År 1856 bildade han firman L. G. Bratt & Co.

Redan tidigt kom Bratt in i samhällets offentliga liv. Först invald i några kommunala inrättningar, bland andra Hamn- och älvstyrelsen, den han tillhörde sedan 1864, blev han år 1875 ordinarie ledamot av en av
stadens allra viktigaste institutioner, Drätselkammaren. Här var hans verksamhet, vittnande om stor erfarenhet och livligt intresse för stadens affärer, mycket uppskattad.

År 1868 invaldes Bratt i Stadsfullmäktige, där han var en ofta och gärna hörd talare.

År 1884 var han representant för rikets andra stad i riksdagens Andra kammare.

Under skarpskytterörelsens glansdagar på 1860-talet deltog han i densamma och var en tid Göteborgscorpsens ordförande.

Lars Gustaf Bratt dog den 28 maj 1898.

Släktträdet

Källor:

 

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.