Släktforskning

2017-12-26

Henric Bratt 1758 -1821

Henric Bratts violinkonsert finns på Youtube: Violinkonsert i G-dur

Henric var brukspatron från Rottneros, major vid Värmlands fältjägare, men inte minst violinist och kompositör. (Wikipedia)

Rottneros herrgård med spegeldammen.Han föddes på Rottneros i Värmland och övertog egendomen efter sin far med samma namn Henric Bratt (1725-1779) (Wikipedia). Sonen Henric hade nio syskon.

1784 sålde han sina andelar i bruket och flyttade till Nygård i Västergötland

Den nuvarande byggnaden som visas på bilden uppfördes under 1930-talet så herrgården ägdes av Svante Påhlsson (1882-1959).

 

 

 

 

 

Johan Tietrich Schoultz målning Slaget vid Svensksund.jpgSom 12-åring blev Bratt antagen som volontär vid Kongliga Nerikes-Wermlands regemente och inledde en militär karriär. År 1781 tog han avsked med kaptens grad. Henrik ingick i Jämtlands fältjägare under Sveriges krig med Ryssland 1788-1790. Bilden visar slaget vid Strasund.

1788 befann han sig i Stockholm som violinist i Kungliga hovkapellet; han gav också detta år en konsert med egna verk i Riddarhuset. På sommaren år utbröt krig med Ryssland och Bratt återgick i militär tjänst. Han tillhörde Savolaxbrigaden, där han enligt en samtida hävdatecknare ”utmärkte sig i striderna vid Parkumäki, Pumala och Pirttimäki, efter vilken sistnämnda affär han av konungen utnämndes till major i armén” år 1790.

År 1792 placerades han som ställföreträdande bataljonschef vid Värmlands fältjägarkår. 1794 tog han avsked ur armén. Samma år gav han ut Sex sonater för violin och basso, tillägnade kung Gustav IV Adolf.

Släktträdet

 

Till Alla

2017-12-26

Henric Bratt 1758 -1821

Henric Bratts violinkonsert finns på Youtube: Violinkonsert i G-dur

Henric var brukspatron från Rottneros, major vid Värmlands fältjägare, men inte minst violinist och kompositör. (Wikipedia)

Rottneros herrgård med spegeldammen.Han föddes på Rottneros i Värmland och övertog egendomen efter sin far med samma namn Henric Bratt (1725-1779) (Wikipedia). Sonen Henric hade nio syskon.

1784 sålde han sina andelar i bruket och flyttade till Nygård i Västergötland

Den nuvarande byggnaden som visas på bilden uppfördes under 1930-talet så herrgården ägdes av Svante Påhlsson (1882-1959).

 

 

 

 

 

Johan Tietrich Schoultz målning Slaget vid Svensksund.jpgSom 12-åring blev Bratt antagen som volontär vid Kongliga Nerikes-Wermlands regemente och inledde en militär karriär. År 1781 tog han avsked med kaptens grad. Henrik ingick i Jämtlands fältjägare under Sveriges krig med Ryssland 1788-1790. Bilden visar slaget vid Strasund.

1788 befann han sig i Stockholm som violinist i Kungliga hovkapellet; han gav också detta år en konsert med egna verk i Riddarhuset. På sommaren år utbröt krig med Ryssland och Bratt återgick i militär tjänst. Han tillhörde Savolaxbrigaden, där han enligt en samtida hävdatecknare ”utmärkte sig i striderna vid Parkumäki, Pumala och Pirttimäki, efter vilken sistnämnda affär han av konungen utnämndes till major i armén” år 1790.

År 1792 placerades han som ställföreträdande bataljonschef vid Värmlands fältjägarkår. 1794 tog han avsked ur armén. Samma år gav han ut Sex sonater för violin och basso, tillägnade kung Gustav IV Adolf.

Släktträdet

 

Till Alla
Inga taggar

2017-12-26

Henric Bratt 1758 -1821

Henric Bratts violinkonsert finns på Youtube: Violinkonsert i G-dur

Henric var brukspatron från Rottneros, major vid Värmlands fältjägare, men inte minst violinist och kompositör. (Wikipedia)

Rottneros herrgård med spegeldammen.Han föddes på Rottneros i Värmland och övertog egendomen efter sin far med samma namn Henric Bratt (1725-1779) (Wikipedia). Sonen Henric hade nio syskon.

1784 sålde han sina andelar i bruket och flyttade till Nygård i Västergötland

Den nuvarande byggnaden som visas på bilden uppfördes under 1930-talet så herrgården ägdes av Svante Påhlsson (1882-1959).

 

 

 

 

 

Johan Tietrich Schoultz målning Slaget vid Svensksund.jpgSom 12-åring blev Bratt antagen som volontär vid Kongliga Nerikes-Wermlands regemente och inledde en militär karriär. År 1781 tog han avsked med kaptens grad. Henrik ingick i Jämtlands fältjägare under Sveriges krig med Ryssland 1788-1790. Bilden visar slaget vid Strasund.

1788 befann han sig i Stockholm som violinist i Kungliga hovkapellet; han gav också detta år en konsert med egna verk i Riddarhuset. På sommaren år utbröt krig med Ryssland och Bratt återgick i militär tjänst. Han tillhörde Savolaxbrigaden, där han enligt en samtida hävdatecknare ”utmärkte sig i striderna vid Parkumäki, Pumala och Pirttimäki, efter vilken sistnämnda affär han av konungen utnämndes till major i armén” år 1790.

År 1792 placerades han som ställföreträdande bataljonschef vid Värmlands fältjägarkår. 1794 tog han avsked ur armén. Samma år gav han ut Sex sonater för violin och basso, tillägnade kung Gustav IV Adolf.

Släktträdet

 

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.