Danderyds Safeland-grupper

2017-11-12

Nora Danderyd grannsamverkan

Nora grannsamverkan har funnits i i flera decennier. Sedan några år är jag kontakperson mellan grannsamverkan och polis resp kommunen. Grannsamverkan avgränsas av vägarna Noragårdsvägen, Danarövägen, Skogsviksvägen och Kvarnparksvägen. Området är alltså bara en liten del av Nora, men vi har inte - hittills - hittat ett bättre namn. Ett nytt namn är nödvändigt också för att personer i Nora kommun ibland tror att vi verkan i deras kommun.

I vår grannsamverkan ingår ett 30-tal villor. Min uppgift är att vidarebefordra de upplysningar jag får från polisen, ofta anpassat till området. Det gör jag via epost. Tyvärr är det svårt att få alla att meddela sina epostadresser, så denna väg når jag bara drygt hälften.

Jag har ordna med möten några gånger som varit väl besökta. Dragplåstret har varit vår populära polisman Mats Hessler som pratar om brottsligheten i kommunen på ett underhållande sätt. De tips han ger är värdefulla.

Kommunen har ordnat ett möte med grannsamverkorna som jag deltagit i. Vid det tillfället presenterade några personer systemet och tjänsten Trygve. Kommunen har också en patrullerande grannsamverkansbil som körs av frivilliga.

Nora grannsamverkan har en webb som drivs med samma programvara som denna webb.

/Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

Till Alla

2017-11-12

Nora Danderyd grannsamverkan

Nora grannsamverkan har funnits i i flera decennier. Sedan några år är jag kontakperson mellan grannsamverkan och polis resp kommunen. Grannsamverkan avgränsas av vägarna Noragårdsvägen, Danarövägen, Skogsviksvägen och Kvarnparksvägen. Området är alltså bara en liten del av Nora, men vi har inte - hittills - hittat ett bättre namn. Ett nytt namn är nödvändigt också för att personer i Nora kommun ibland tror att vi verkan i deras kommun.

I vår grannsamverkan ingår ett 30-tal villor. Min uppgift är att vidarebefordra de upplysningar jag får från polisen, ofta anpassat till området. Det gör jag via epost. Tyvärr är det svårt att få alla att meddela sina epostadresser, så denna väg når jag bara drygt hälften.

Jag har ordna med möten några gånger som varit väl besökta. Dragplåstret har varit vår populära polisman Mats Hessler som pratar om brottsligheten i kommunen på ett underhållande sätt. De tips han ger är värdefulla.

Kommunen har ordnat ett möte med grannsamverkorna som jag deltagit i. Vid det tillfället presenterade några personer systemet och tjänsten Trygve. Kommunen har också en patrullerande grannsamverkansbil som körs av frivilliga.

Nora grannsamverkan har en webb som drivs med samma programvara som denna webb.

/Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

Till Alla
Inga taggar

2017-11-12

Nora Danderyd grannsamverkan

Nora grannsamverkan har funnits i i flera decennier. Sedan några år är jag kontakperson mellan grannsamverkan och polis resp kommunen. Grannsamverkan avgränsas av vägarna Noragårdsvägen, Danarövägen, Skogsviksvägen och Kvarnparksvägen. Området är alltså bara en liten del av Nora, men vi har inte - hittills - hittat ett bättre namn. Ett nytt namn är nödvändigt också för att personer i Nora kommun ibland tror att vi verkan i deras kommun.

I vår grannsamverkan ingår ett 30-tal villor. Min uppgift är att vidarebefordra de upplysningar jag får från polisen, ofta anpassat till området. Det gör jag via epost. Tyvärr är det svårt att få alla att meddela sina epostadresser, så denna väg når jag bara drygt hälften.

Jag har ordna med möten några gånger som varit väl besökta. Dragplåstret har varit vår populära polisman Mats Hessler som pratar om brottsligheten i kommunen på ett underhållande sätt. De tips han ger är värdefulla.

Kommunen har ordnat ett möte med grannsamverkorna som jag deltagit i. Vid det tillfället presenterade några personer systemet och tjänsten Trygve. Kommunen har också en patrullerande grannsamverkansbil som körs av frivilliga.

Nora grannsamverkan har en webb som drivs med samma programvara som denna webb.

/Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.