Danderyds Safeland-grupper

2017-11-12

Varning - skum skåpbil siktad!

Tusentals svenskar är med i grannsamverkansgrupper på Facebook. Syftet är att öka tryggheten och minska brotten - men fungerar det? Eller ökar oron?

SR1 sände i maj 2016 ett program om grannsamverkan i programserien Ett kluvet land. Grundtonen i programmet är lätt kritisk, men det är klart att samverkan mellan grannar ibland kan skapa problem. Programmet tycler jag i alla fall är värt att lyssna på.

Till Alla

2017-11-12

Varning - skum skåpbil siktad!

Tusentals svenskar är med i grannsamverkansgrupper på Facebook. Syftet är att öka tryggheten och minska brotten - men fungerar det? Eller ökar oron?

SR1 sände i maj 2016 ett program om grannsamverkan i programserien Ett kluvet land. Grundtonen i programmet är lätt kritisk, men det är klart att samverkan mellan grannar ibland kan skapa problem. Programmet tycler jag i alla fall är värt att lyssna på.

Till Alla
Inga taggar

2017-11-12

Varning - skum skåpbil siktad!

Tusentals svenskar är med i grannsamverkansgrupper på Facebook. Syftet är att öka tryggheten och minska brotten - men fungerar det? Eller ökar oron?

SR1 sände i maj 2016 ett program om grannsamverkan i programserien Ett kluvet land. Grundtonen i programmet är lätt kritisk, men det är klart att samverkan mellan grannar ibland kan skapa problem. Programmet tycler jag i alla fall är värt att lyssna på.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.