Danderyds Safeland-grupper

2017-09-25

Till deltagare i Danderyds Trygvegrupper

Du har ansökt om att bli medlem i någon (eller några) av de Trygve-grupper som jag startat för Danderydsbor. Jag hälsar dig varmt välkommen.

Min avsikt med att skapa dessa grupper är att stimulera utvecklingen av grannsamverkan i kommunen. Jag är sedan augusti 2014 ansvarig för en grannsamverkan som omfattar två kvarter i Nora och hoppas att det medverkat till färre inbrott och goda kontakter grannar emellan. 

Min uppgift är att svara för vår grannsamverkans webb, sända ut epost (några få per år) och arrangera ett möte för grannarna där polisen informerar om läget och vad vi kan göra för att skydda oss.

Mitt intryck är att grannsamverkan inte kommit igång i stora delar av kommunen och att en del grannsamverkor inte fungerar så väl. En möjlighet skulle kunna vara att använda Trygve för att komma i kontakt med danderydsbor som vill engagera sig mot brottsligheten. Gensvaret har vida överträffat mina förväntningar. På några veckor har 34 personer anmält sig.

Nu är jag intresserad att få veta vilka förväntningar du har på den Trygvegrupp du blivit medlem i. Kanske har du mer konkreta önskemål eller förslag? Har du synpunkter på Trygve-systemet?

Hör av dig till mig. Kanske kan jag hjälpa till att genomföra ett och annat. De synpunkter jag får vill jag kunna föra vidare till övriga medlemmar, polisen och kommunen. Om du inte vill att jag ska då uppge ditt namn ber jag dig skriva det på ett tydligt sätt.

Jag ser fram emot ett gott samarbete med dig mot brottsligheten.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

Till Användare

2017-09-25

Till deltagare i Danderyds Trygvegrupper

Du har ansökt om att bli medlem i någon (eller några) av de Trygve-grupper som jag startat för Danderydsbor. Jag hälsar dig varmt välkommen.

Min avsikt med att skapa dessa grupper är att stimulera utvecklingen av grannsamverkan i kommunen. Jag är sedan augusti 2014 ansvarig för en grannsamverkan som omfattar två kvarter i Nora och hoppas att det medverkat till färre inbrott och goda kontakter grannar emellan. 

Min uppgift är att svara för vår grannsamverkans webb, sända ut epost (några få per år) och arrangera ett möte för grannarna där polisen informerar om läget och vad vi kan göra för att skydda oss.

Mitt intryck är att grannsamverkan inte kommit igång i stora delar av kommunen och att en del grannsamverkor inte fungerar så väl. En möjlighet skulle kunna vara att använda Trygve för att komma i kontakt med danderydsbor som vill engagera sig mot brottsligheten. Gensvaret har vida överträffat mina förväntningar. På några veckor har 34 personer anmält sig.

Nu är jag intresserad att få veta vilka förväntningar du har på den Trygvegrupp du blivit medlem i. Kanske har du mer konkreta önskemål eller förslag? Har du synpunkter på Trygve-systemet?

Hör av dig till mig. Kanske kan jag hjälpa till att genomföra ett och annat. De synpunkter jag får vill jag kunna föra vidare till övriga medlemmar, polisen och kommunen. Om du inte vill att jag ska då uppge ditt namn ber jag dig skriva det på ett tydligt sätt.

Jag ser fram emot ett gott samarbete med dig mot brottsligheten.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

Till Användare
Inga taggar

2017-09-25

Till deltagare i Danderyds Trygvegrupper

Du har ansökt om att bli medlem i någon (eller några) av de Trygve-grupper som jag startat för Danderydsbor. Jag hälsar dig varmt välkommen.

Min avsikt med att skapa dessa grupper är att stimulera utvecklingen av grannsamverkan i kommunen. Jag är sedan augusti 2014 ansvarig för en grannsamverkan som omfattar två kvarter i Nora och hoppas att det medverkat till färre inbrott och goda kontakter grannar emellan. 

Min uppgift är att svara för vår grannsamverkans webb, sända ut epost (några få per år) och arrangera ett möte för grannarna där polisen informerar om läget och vad vi kan göra för att skydda oss.

Mitt intryck är att grannsamverkan inte kommit igång i stora delar av kommunen och att en del grannsamverkor inte fungerar så väl. En möjlighet skulle kunna vara att använda Trygve för att komma i kontakt med danderydsbor som vill engagera sig mot brottsligheten. Gensvaret har vida överträffat mina förväntningar. På några veckor har 34 personer anmält sig.

Nu är jag intresserad att få veta vilka förväntningar du har på den Trygvegrupp du blivit medlem i. Kanske har du mer konkreta önskemål eller förslag? Har du synpunkter på Trygve-systemet?

Hör av dig till mig. Kanske kan jag hjälpa till att genomföra ett och annat. De synpunkter jag får vill jag kunna föra vidare till övriga medlemmar, polisen och kommunen. Om du inte vill att jag ska då uppge ditt namn ber jag dig skriva det på ett tydligt sätt.

Jag ser fram emot ett gott samarbete med dig mot brottsligheten.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

Till Användare
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.