Danderyds Safeland-grupper

2017-10-16

Webb för användare av Trygve

I Danderyd finns det flera Trygve-grupper. Trygve är "Sveriges största trygghetsnätverk. Digital samverkan mellan grannar, organisationer och myndigheter." Detta nätverk har bl.a. funktioner för stöd av grannsamverkan.

Avsikten med denna webb är att komplettera Trygve med nya funktioner. Detta system används sedan några år tillbaka av grannsamverkan i en del av Nora i Danderyd. Området avgränsas av Danarövägen, Skogsviksvägen, Kvarnparksvägen och Noragårdsvägen. En del texter kommer att publiceras såväl här som i "Nora-webben".

Till Alla

2017-10-16

Webb för användare av Trygve

I Danderyd finns det flera Trygve-grupper. Trygve är "Sveriges största trygghetsnätverk. Digital samverkan mellan grannar, organisationer och myndigheter." Detta nätverk har bl.a. funktioner för stöd av grannsamverkan.

Avsikten med denna webb är att komplettera Trygve med nya funktioner. Detta system används sedan några år tillbaka av grannsamverkan i en del av Nora i Danderyd. Området avgränsas av Danarövägen, Skogsviksvägen, Kvarnparksvägen och Noragårdsvägen. En del texter kommer att publiceras såväl här som i "Nora-webben".

Till Alla
Taggar: Nora grannsamverkan Trygve

2017-10-16

Webb för användare av Trygve

I Danderyd finns det flera Trygve-grupper. Trygve är "Sveriges största trygghetsnätverk. Digital samverkan mellan grannar, organisationer och myndigheter." Detta nätverk har bl.a. funktioner för stöd av grannsamverkan.

Avsikten med denna webb är att komplettera Trygve med nya funktioner. Detta system används sedan några år tillbaka av grannsamverkan i en del av Nora i Danderyd. Området avgränsas av Danarövägen, Skogsviksvägen, Kvarnparksvägen och Noragårdsvägen. En del texter kommer att publiceras såväl här som i "Nora-webben".

Till Alla
Taggar: Nora grannsamverkan Trygve

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.