Danderyds Safeland-grupper

2017-10-03

Smart DNA

Leif Svensson  har ett företag Smart DNA som erbjuder produkter som skyddar mot stöld. Leif ingår i den grannsamverkan Nora Danderyd som jag ansvarar för.

SmartDNA används för att osynligt märka värdeföremål, verktyg, maskiner, bilar, båtar, metaller, konst etc. SmartDNA kallas också för MärkDNA eller DNA-märkning.

Genom företagets databas kan Polisen spåra stöldgods och ägaren kan återfå gods. Genom dekaler och skyltar så förebyggs stöld och inbrott.

SmartDNA är ett patenterat säkerhetsskydd som har kvalitetssäkrats och godkänts av Polisen och Rikspolisstyrelsen (RPS) samt Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), f d Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).

Till Alla

2017-10-03

Smart DNA

Leif Svensson  har ett företag Smart DNA som erbjuder produkter som skyddar mot stöld. Leif ingår i den grannsamverkan Nora Danderyd som jag ansvarar för.

SmartDNA används för att osynligt märka värdeföremål, verktyg, maskiner, bilar, båtar, metaller, konst etc. SmartDNA kallas också för MärkDNA eller DNA-märkning.

Genom företagets databas kan Polisen spåra stöldgods och ägaren kan återfå gods. Genom dekaler och skyltar så förebyggs stöld och inbrott.

SmartDNA är ett patenterat säkerhetsskydd som har kvalitetssäkrats och godkänts av Polisen och Rikspolisstyrelsen (RPS) samt Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), f d Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).

Till Alla
Inga taggar

2017-10-03

Smart DNA

Leif Svensson  har ett företag Smart DNA som erbjuder produkter som skyddar mot stöld. Leif ingår i den grannsamverkan Nora Danderyd som jag ansvarar för.

SmartDNA används för att osynligt märka värdeföremål, verktyg, maskiner, bilar, båtar, metaller, konst etc. SmartDNA kallas också för MärkDNA eller DNA-märkning.

Genom företagets databas kan Polisen spåra stöldgods och ägaren kan återfå gods. Genom dekaler och skyltar så förebyggs stöld och inbrott.

SmartDNA är ett patenterat säkerhetsskydd som har kvalitetssäkrats och godkänts av Polisen och Rikspolisstyrelsen (RPS) samt Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), f d Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.