Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö

Nora torgs framtid

2017-01-30

Det aktuella planområdet

Denna bild visar det aktuella planområdet. De fyra flerfamiljhus som kommunen föreslagit är markerade.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.