Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö

Nora torgs framtid

2017-06-16

Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version

Föreningens skrivelse med "Synpunkter på planförslaget gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl. Danderyds kommunär nu klar och sänd till Byggnadsnämnden.  

Synpunkter på planförslaget gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl. Danderyds kommun

Web Components

 

<p><a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a></p>

Visit our HTML tutorial

Till Alla
Taggar: Remissvar Planförslag Byggnadsnämnden

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.