Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö


Alla webbar

Nora torgs framtid

2017-06-16

Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version

Föreningens skrivelse med "Synpunkter på planförslaget gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl. Danderyds kommunär nu klar och sänd till Byggnadsnämnden.  

Synpunkter på planförslaget gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl. Danderyds kommun

Web Components

 

<p><a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a></p>

Visit our HTML tutorial

Till Alla
Taggar: Remissvar Planförslag Byggnadsnämnden

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12