Nora torgs framtid

2017-06-16

Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version

Remissvar från Föreningen Nora torgs framtid på planförslag gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl.

Föreningens skrivelse med "Synpunkter på planförslaget gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl. Danderyds kommunär nu klar och sänd till Byggnadsnämnden.  

 

Till Alla
Taggar: Remissvar Planförslag Byggnadsnämnden Till kommunen

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.