Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö


Alla webbar

Nora torgs framtid

2015-10-05

SKL: Försäljning och köp av fastigheter

Försäljning och köp av fastigheter

Köp och försäljning och olika upplåtelser av fastigheter ger upphov till många juridiska frågor som främst rör reglerna i jordabalken. 

När en kommun eller ett landsting är en av parterna i en fastighetsaffär tillkommer även andra regler som kan behöva beaktas. 

Det kan vara kommunalrättsliga bestämmelser och EUs statsstödsregler. 

Tillämpningen av EU-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader, cirkulär nr 2007:8

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12