Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö

Nora torgs framtid

2017-03-17

Ska Göthes glas bli höghus?

Det går rykten om vad som ska hända med den gamla brandstationen, som numera har Göthes glas huserar i. 

Det vi vet fn att detaljplanen accepterar 2-våningars fastighet. Det finns ingen bygglovsansökan. Det är kommunen som äger marken.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.