Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö


Alla webbar

Nora torgs framtid

2017-03-13

Träff med boende på Näckrosvägen

Den 16 mars kl 18 träffas några boenden på Näckrosvägen hos Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2 för att prata om de planerade stora husen på Noragårdsvägen.


Här är lite underlag för träffen

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12