Nora torgs framtid

2020-02-25

Avisering om årsmöte

Boka dag och klockslag för årsmöte med FNTF: Tisdagen den 10 mars kl 19 i Smedjan.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Byggnadsnämndens ordförande Claës

Breitholtz att medverka. Han kommer bl.a. att informera om läget i kommunens byggplaner,
inkl. Noratorgsplanen och sist men icke minst om kommunens pågående, stora arbete med en
ny översiktsplan.

FNTF vill lyfta in tanken med ett Noragårdsstråk i översiktsplanearbetet. Se bifogade
skrivelse, som styrelsen lämnade till kommunen i höstas.

Alla bidrag med frågor och synpunkter är viktiga för en god utveckling av vår kommundel !
Vi återkommer med kallelse och övriga årsmöteshandlingar närmare inpå tidpunkten för
mötet.

Styrelsen för Nora Torgs Framtid
 

Myrna Smitt

Till Alla

2020-02-25

Avisering om årsmöte

Boka dag och klockslag för årsmöte med FNTF: Tisdagen den 10 mars kl 19 i Smedjan.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Byggnadsnämndens ordförande Claës

Breitholtz att medverka. Han kommer bl.a. att informera om läget i kommunens byggplaner,
inkl. Noratorgsplanen och sist men icke minst om kommunens pågående, stora arbete med en
ny översiktsplan.

FNTF vill lyfta in tanken med ett Noragårdsstråk i översiktsplanearbetet. Se bifogade
skrivelse, som styrelsen lämnade till kommunen i höstas.

Alla bidrag med frågor och synpunkter är viktiga för en god utveckling av vår kommundel !
Vi återkommer med kallelse och övriga årsmöteshandlingar närmare inpå tidpunkten för
mötet.

Styrelsen för Nora Torgs Framtid
 

Myrna Smitt

Till Alla
Inga taggar

2020-02-25

Avisering om årsmöte

Boka dag och klockslag för årsmöte med FNTF: Tisdagen den 10 mars kl 19 i Smedjan.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Byggnadsnämndens ordförande Claës

Breitholtz att medverka. Han kommer bl.a. att informera om läget i kommunens byggplaner,
inkl. Noratorgsplanen och sist men icke minst om kommunens pågående, stora arbete med en
ny översiktsplan.

FNTF vill lyfta in tanken med ett Noragårdsstråk i översiktsplanearbetet. Se bifogade
skrivelse, som styrelsen lämnade till kommunen i höstas.

Alla bidrag med frågor och synpunkter är viktiga för en god utveckling av vår kommundel !
Vi återkommer med kallelse och övriga årsmöteshandlingar närmare inpå tidpunkten för
mötet.

Styrelsen för Nora Torgs Framtid
 

Myrna Smitt

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.