Nora torgs framtid

2018-01-12

Klart vilka som kommer från partierna

Nu är det klart vilka det blir som representerar kommunerna i panelen den 17 januari. Det blir (räknat från minsta till största parti):
Christer Erestål (SD)
Caroline Robson (MP)
Peter Forssman (KD)
Jan Lilja (S)
Bengt Sylvan (L)
Siv Sahlström (C)
Olle Reichenberg (M)

Till Användare

2018-01-12

Klart vilka som kommer från partierna

Nu är det klart vilka det blir som representerar kommunerna i panelen den 17 januari. Det blir (räknat från minsta till största parti):
Christer Erestål (SD)
Caroline Robson (MP)
Peter Forssman (KD)
Jan Lilja (S)
Bengt Sylvan (L)
Siv Sahlström (C)
Olle Reichenberg (M)

Till Användare
Inga taggar

2018-01-12

Klart vilka som kommer från partierna

Nu är det klart vilka det blir som representerar kommunerna i panelen den 17 januari. Det blir (räknat från minsta till största parti):
Christer Erestål (SD)
Caroline Robson (MP)
Peter Forssman (KD)
Jan Lilja (S)
Bengt Sylvan (L)
Siv Sahlström (C)
Olle Reichenberg (M)

Till Användare
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.