Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö


Alla webbar

Nora torgs framtid

2017-12-27

Danderyd i siffror

SCB har massor av statistik om Danderyd. Här några viktiga uppgifter:

Befolkning: 32 653 (Täby: 69 386)

Befolkningstäthet: 1 236,9 Invånare per km2 (Täby: 1 143,2)

Bostäder: Småhus=6 871 st, Flerbostadshus=5 492 st, Övriga: 870 (Täby: Småhus=14 033 st, Flerbostadshus=13 746 st, Övriga: 215 st)

Personbilar: Personbilar 17 654 st, per innevånare: 0,54, antal bilar per 1000 invånare 338. (Täby: 29 962 st, per innevånare: 0,43, antal bilar per 1000 invånare 355)

Källor:

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12