Länkar
Brattska släktträdet
Geni
Rötter

SläktforskningRed: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.