Klimatbloggen

Om klimatet

Jag har skrivit om klimatfrågan i många år. Först publicerade jag mig med Wordpress, men gick sedan över till Dokuwiki under namnet Klimatfakta.info. Klimatfakta är tänkt som en aktuell och lättillgänglig faktabok om klimatet.

Denna webb har jag sedan kompletterat med notiser i Facebookgruppen Klimatfakta.

Klimatbloggen tar upp nyheter om klimatet i vid mening.

Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2017-08-11 Förslag på förbättringar