IT-hjälpen

Om IT-hjälpen

Denna webb vänder sig till användare av IT.

Jag har många vänner som frågar mig om ditt och datt inom it. Några är enkla att besvara, men oftast krävs det lite undersökningar. Andra vänner kan mer än jag och kommer gärna råd och tips.

I denna webb ska jag publicera det som jag tror kan vara intressant.

Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2017-08-11 Förslag på förbättringar