Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

IT-hjälpen

Denna webb vänder sig till användare som kan lite eller mycket om datorer. Jag har många vänner som frågar mig om ditt och datt inom it. Några är enkla att besvara, men oftast krävs det lite undersökningar. I denna webb ska jag publicera det som kan vara av mer allmänt intresse och också underlätta för dem som vill veta vad jag tycker om något från IT-världen.