Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Grannsamverkan i Danderyd

2018-02-13

Nora grannsamverkan har i flera år omfattat området inom Danarövägen, Skogsviksvägen, Kvarnparksvägen och Noragårdsvägen.

Området har varit alltför omfattande, ca 40-talet hushåll. Dels har många avstått ifrån att meddela sin epostadress till samverkans kontaktperson med polis och kommun, vilket lett till att de inte nåtts av information om grannsamverkan.  Dels har det inte uppstått en naturlig grannrelation inom hela området, vilket är en viktig förutsättning för ett förtroendefullt samarbete.

Därför avser jag att ta initiativet till en mindre grannsamverkan med deltagare som känner sig som grannar. Det ska också vara möjligt att kunna träffas några gånger per år i hemmiljö. Det är betydligt enklare än att hyra lokal. 

Det är naturligt att deltagarna i den nya grannsamverkan bor nära varandra men det finns inte längre någon ambition att alla inom ett visst område är med. Den som inte vill vara med ska givetvis få slippa.

/Hans Iwan Bratt, kontaktperson

1379