Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Nora torgs framtid

Föreningen Nora torgs framtid bildades som en reaktion på förslag om en kraftig förtätning av bebyggelsen runt torget. Syftet är att försvara områdets unika karaktär och samtidigt utveckla det vidare i enlighet med de boendes önskemå.

Webben Nora torg publiceras av föreningen och har till uppgift att värna om torgets och det närliggande områdets utveckling.

Danderyds kommun har planer på en mycket långgående förtätning av området med ett flertal stora flerfamiljshus. Det motsätter sig föreningen bestämt.

I denna webb redovisar vi kommunens planer och beslut och förklara varför vi anser de är fullständigt oacceptabla.

Delar av webben är allmänt tillgänglig. Andra delar är endast tillgängliga registrerade användare.

1380