Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Pedigree map of Henric Bratt


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Lars Andersson Bratt, Jon Jonsson Fernell, Elisabeth Månsdotter Jonsson Fernell.