Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Korvetten Carlskrona 1841.jpeg

Korvetten Carlskrona 1841.jpeg
Bildens dimensioner
250 × 298 pixlar

Filstorlek
23 KB

Filnamn

Format: jpeg
Typ: Foto
Anteckning

Teckningen är av korvetten Carlskrona. Lagerbilke bör ha haft samma utseende. http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_seglande_%C3%B6rlogsfartyg#Korvetter

Senaste ändringen 9 januari 201313:23:44

av: Hans Iwan Bratt
Förnamn Efternamn Sosa Född Ort Död Ålder Ort Senaste ändringen
Sven Adolf Bratt
1806212418871318124 oktober 2016 - 15:34:37