Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Adolf Bratt 1849-1934

Bengt Adolf Wilhelm BrattÅlder: 85 år18491934

Namn
Bengt Adolf Wilhelm Bratt
Förnamn
Bengt Adolf Wilhelm
Efternamn
Bratt
Anteckning: Ångfartygs AB Götha bildades 1870 men man hade i inledningen stora problem med att få ekonomin att g…
Anteckning: 3) Bengt Adolf Wilhelm B., den föreg:s bror, affärsman(1849—1934),var anställd hos Falkenbergs sågve…
Född 10 juni 1849 34 26
Brors födelseMalcom Hugo Bratt
1852 (Ålder 2 år)
Farmors dödSara Johanna Lagerberg
21 december 1852 (Ålder 3 år)
Anteckning: Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), Tillför…
Systers födelseSophie Bratt
16 december 1856 (Ålder 7 år)
Utbildning 1863 (Ålder 13 år)
Skola eller universitet: Lyceum, Uppsala
Utbildning mellan 1866 och 1868 (Ålder 16 år)
Skola eller universitet: Göteborgs handelsinstitut
Utbildning 1868 (Ålder 18 år)
Skola eller universitet: Tekniska skolan, Borås
Yrke mellan 1869 och 1877 (Ålder 19 år)

Arbetsgivare: Aug. Carlsson & co
Yrke
Grundade

Arbetsgivare: Brattrederierna
Anteckning: http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=1920+1930&FacettFilter=arkis_aukt_huvudkategori_facet%24F%C3%B6retag%3A&page=12&postid=Arkis+5230104D-9BCA-11D5-BBD1-00D0B73E7A8B
Yrke
Verkst dir

Arbetsgivare: Ångfartygs AB Adolf, Nordsjön och Östersjön
Egendom
Adolf Bratt & Co
1877 (Ålder 27 år)

Anteckning: Verksamheten startade 1877 med inriktning på koks och sjöfart.
Faderns dödCarl Mauritz ”Calle” Bratt
22 januari 1880 (Ålder 30 år)
ÄktenskapGertrud Elisabeth KjellbergVisa denna familj
10 september 1881 (Ålder 32 år)

Dotters födelse
nr 1
Tyra af Sandeberg
17 november 1882 (Ålder 33 år)

Dotters födelse
nr 2
Dagmar Bratt
9 juli 1884 (Ålder 35 år)

Egendom
Ångfartygs AB Elfsborg
1884 (Ålder 34 år)

Anteckning: Till 1891
Egendom
Gullringsbo
1886 (Ålder 36 år)

Anteckning: Byggår
Sons födelse
nr 3
Carl Arnold Bratt
30 oktober 1888 (Ålder 39 år)
Egendom
Ångbåts AB Amacita
1889 (Ålder 39 år)

Anteckning: 1889 bildas det första rederiet som får namnet Ångbåts AB Amacita
Egendom
Ångfartygs AB Amicitia
1889 (Ålder 39 år)

Sons födelse
nr 4
Gustaf Adolf Bratt
17 september 1894 (Ålder 45 år)
Broderns dödKarl Gustaf Emanuel Bratt
1894 (Ålder 44 år)

Anteckning: Gravsten
Egendom
Ångbåts AB Nordsjön samt Ångbåts AB Arnold
1896 (Ålder 46 år)

Anteckning: 1889 bildas det första rederiet som får namnet Ångbåts AB Amacita som 1896 följs av Ångbåts AB Nords…
Yrke
Turkisk konsul
1901 (Ålder 51 år)
Broderns dödMalcom Hugo Bratt
1905 (Ålder 55 år)
Moderns dödSophie Magdalena Julia Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
1908 (Ålder 58 år)

Anteckning: Gravsten
Egendom
Ångbåtsbolaget Östersjön
1908 (Ålder 58 år)

Anteckning: Rederirörelsen ombildas 1908 till Ångbåtsbolaget Östersjön
BarnvigselWaldemar Emanuel CarlssonDagmar BrattVisa denna familj
29 juni 1910 (Ålder 61 år)

Egendom
Ångbåtsbolaget Adolf.
1912 (Ålder 62 år)

Anteckning: Adolf Bratts rederirörelse inriktar sig i första hand på koltrafik mellan Sverige och England.
BarnvigselCarl Arnold BrattCarin TrappVisa denna familj
1914 (Ålder 64 år)

Yrke
Generalkonsul för Turkiet
1915 (Ålder 65 år)

Egendom
Gullringsbo
1916 (Ålder 66 år)
Anteckning: Stuterimässig hästuppfödning.
Egendom
Dagmar Bratt
1924 (Ålder 74 år)

Anteckning: 1924 06. Såld till Ångfartygs AB Nordsjön (A Bratt), Göteborg. Omdöpt till DAGMAR BRATT.
Sonens dödCarl Arnold Bratt
8 januari 1930 (Ålder 80 år)
Död 18 december 1934 (Ålder 85 år)
Händelse
Nya Ångfartygs AB Götha
1944 (9 år efter dödsdagen)

Anteckning: Rederiet Nya Ångfartygs AB Götha köps 1944 av Adolf Bratt & Co.
Familj med föräldrar - Visa denna familj
fader
moder
Äktenskap: 1843
22 månader
äldre bror
2 år
äldre bror
3 år
han själv
4 år
yngre bror
5 år
yngre syster
Familj med Gertrud Elisabeth Kjellberg - Visa denna familj
han själv
maka
Äktenskap: 10 september 1881
14 månader
dotter
20 månader
dotter
4 år
son
6 år
son

Yrke

http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=1920+1930&FacettFilter=arkis_aukt_huvudkategori_facet%24F%C3%B6retag%3A&page=12&postid=Arkis+5230104D-9BCA-11D5-BBD1-00D0B73E7A8B

Egendom

Verksamheten startade 1877 med inriktning på koks och sjöfart. http://www.kommandobryggan.se/Bryggan/bratt.htm

Brattbolagen http://www.faktaomfartyg.se/brattbolagen.htm

Egendom

Till 1891

Det första rederiet i verksamheten får namnet Ångfartygs AB Elfsborg, grundat 1884 och upplöst 1891. http://www.faktaomfartyg.se/brattbolagen.htm

Egendom

Byggår

Egendom

1889 bildas det första rederiet som får namnet Ångbåts AB Amacita

Egendom

1889 bildas det första rederiet som får namnet Ångbåts AB Amacita som 1896 följs av Ångbåts AB Nordsjön samt Ångbåts AB Arnold. http://www.kommandobryggan.se/Bryggan/bratt.htm

Egendom

Rederirörelsen ombildas 1908 till Ångbåtsbolaget Östersjön http://www.kommandobryggan.se/Bryggan/bratt.htm

Egendom

Adolf Bratts rederirörelse inriktar sig i första hand på koltrafik mellan Sverige och England. http://www.kommandobryggan.se/Bryggan/bratt.htm

Egendom

Stuterimässig hästuppfödning. http://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Bratt

"Gullringsbo Aktiebolag upplåter och försäljer 1/2 mtl Gullrings- bo Nohlgården och 3/16 mtl Gullringsbo Sörgården till Adolf Bratt. 1916 Gullringsbo byggdes om (frälse från 1600-t). Ägare Gustav Adolf Bratt. " https://camilladufva.wordpress.com/hem/guldringsbogrenen/

"Något 100-tal m uppströms Svartåbron finns en annan väg och rester av ett brobygge, nämligen en högbro bestående av 9 betongpelare med uppfarter av kallmurad sten. Brobanan har legat på 4 längsgående I-balkar. Numera är dessa och dom kraftiga räckena av galvade rör det enda som återstår av brobanan. Högsta höjd ungefär 10 m. Denna bro byggdes av ägaren till gården Gullringsbo, generalkonsul Adolf Bratt, för att hästarna skulle slippa att gå ner i ravinen för att korsa Svartån. Kanske var orsaken också en lätt släng av storhetsvansinne. Byggår okänt, troligen början på 1900-talet. " http://gotbild.se/brosidor/bronr29.htm

Egendom

1924 06. Såld till Ångfartygs AB Nordsjön (A Bratt), Göteborg. Omdöpt till DAGMAR BRATT.

  1. Reparationsarbeten på Öresundsvarvet.

1937 04. Överförd till Ångfartygs AB Adolf (A Bratt), Göteborg.

1940 - 1945. Gick i Röda Kors-trafik under 2:a Världskriget.

1958 09. Såld till Skrot- & Avfallsprodukter, Göteborg för upphuggning, men byggdes om till pråm. Omdöpt till ANNA.

1958 10. Såld till A/S Christiania Portland Cementfabrik, Oslo. Omdöpt till HANNA.

  1. Såld till Skrot- & Avfallsprodukter, Göteborg. Omdöpt till ANNA.

http://www.faktaomfartyg.se/kapela_1920.htm

  1. Bogserad från Svendborg till Göteborg där pråmen höggs upp.
Händelse

Rederiet Nya Ångfartygs AB Götha köps 1944 av Adolf Bratt & Co.

Namn

Ångfartygs AB Götha bildades 1870 men man hade i inledningen stora problem med att få ekonomin att gå ihop och bara efter några år gör man konkurs.

1873 görs ett nytt försök då Nya Ångfartygs AB Götha bildas. Detta nya bolag har större framgång och rederiet utvecklar sin trafik på framförallt Holland och Belgien med linjetrafik mellan t.ex. Göteborg-Antwerpen. Götha drivs av familjen Sternhagen fram till 1944 då rederiet köps av Adolf Bratt & Co. Göthas rederinamn, skorstensmärke och trafik består dock.

En del av Göthabolagets lastfartyg tog även passagerare och för detta ändamål byggdes Burgundia om för att 30 passagerare. I samband med denna ombyggnad beställdes Belgia byggd för att ta 42 passagerare.

Verksamheten startade 1877 med inriktning på koks och sjöfart. 1889 bildas det första rederiet som får namnet Ångbåts AB Amacita som 1896 följs av Ångbåts AB Nordsjön samt Ångbåts AB Arnold.

Rederirörelsen ombildas 1908 till Ångbåtsbolaget Östersjön samt 1912 nu blir namnet Ångbåtsbolaget Adolf. Adolf Bratts rederirörelse inriktar sig i första hand på koltrafik mellan Sverige och England.

1944 övertar Bratt Göthabolaget, men de båda rederierna drivs vidare på samma linjer och under tidigare namn.

Bratt/Götha blir 1965 delägare i det av Rexbolagen och Transoil nystartade TOR Line som startar trafik med moderna passagerarfärjor på de linjer till England och benneluxländera där Bratt/Götha redan är etablerade sedan länge. Senare samma år övertar Transoil Bratt/Göthabolagen, som nu kommer att ingå i Rexkoncernen. Redan 1967 försvinner även Rexkoncernen som nu köps upp av Salénrederierna.

Det sista fartyget från Brattepoken säljs 1967 medan Göthabolaget lever vidare ännu en tid inom Salénkoncernen.

De båda bolagen lever på ett vis kvar genom TOR-Line/Scandinavian Seaways som ännu driver trafik på de linjer som etablerades av Bratt/Götha.

http://www.kommandobryggan.se/Bryggan/bratt.htm

Namn

3) Bengt Adolf Wilhelm B., den föreg:s bror, affärsman(1849—1934),var anställd hos Falkenbergs sågverksab.1868—69,hos Ang. Carlsson & co.1869—77,startade1874grosshandcls-ocb skeppsrederiverksamhet i Göteborg under firma Adolf Bratt & co., som snart fick en betydande omfattning och av vilken B. blev ensam innehavare tio år senare. Han var även under en följd av år disponent för Göteborgs salt- och sodafabriksab., turkisk konsul från1901,generalkonsul från1915och en av hästsportens främsta gynnare i sin hemstad; på sin egendom Gullringsbo bedrev han under flera decennier stuterimässig hästuppfödning.Th. http://svenskuppslagsbok.se/11061/brattvitt-utgrenad-slakt/

EgendomGullringsbo.JPG
Gullringsbo.JPG
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 765 × 505 pixlar
Filstorlek: 64 KB
Typ: Foto
EgendomSvartåbron.jpg
Svartåbron.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 338 × 225 pixlar
Filstorlek: 33 KB
Typ: Foto
EgendomFartyget Dagmar Bratt.jpg
Fartyget Dagmar Bratt.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 750 × 459 pixlar
Filstorlek: 39 KB
Typ: Foto
MediaobjektAdolf Bratt 1849-1934Adolf Bratt 1849-1934
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 250 × 319 pixlar
Filstorlek: 16 KB
Typ: Foto