Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Haakon Toresson Ålder: 57 år12101267

Namn
Haakon Toresson
Förnamn
Haakon Toresson
Född 1210 20 30
ÄktenskapEline Toresdatter LekumVisa denna familj
ja

Dotters födelse
nr 1
Borghild Haakonsdotter Bolt av Tornberg
1240 (Ålder 30 år)
Makans dödEline Toresdatter Lekum
1260 (Ålder 50 år)

Faderns dödTore Olavsson Tinghatt
1265 (Ålder 55 år)

Yrke
Ärkebiskop

Död 18 augusti 1267 (Ålder 57 år)
Familj med föräldrar - Visa denna familj
fader
moder
Äktenskap:
han själv
Familj med Eline Toresdatter Lekum - Visa denna familj
han själv
maka
Äktenskap:
dotter