Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Claes Christer SöderhielmAge: 80 years19232003

Name
Claes Christer Söderhielm
Given names
Claes Christer
Surname
Söderhielm
Note: sjövå.sendet - Kungl. Örlogsmannasällskapet, sida 307 http://www.koms.se/content/uploads/2013/06/TiS…
Birth 1923
Death October 11, 2003 (Age 80 years)

Family with Private - View this family
himself
wife
Private
son
Private
child
Private

Name

sjövå.sendet - Kungl. Örlogsmannasällskapet, sida 307 http://www.koms.se/content/uploads/2013/06/TiS-nr-4-2003.pdf

Kommendören av l. graden Christer Söderhielm har avlidit 11 oktober 2003 efter nyss fyllda 80 år. Han sörjes närmast av makan Maud, f Dickson, sonen Claes och dottern Catharina med familjer.

Christer Söderhielm föddes 1923 på Särsö i Stockholms skärgård. Han var son till kommendörkapten Erland Söderhielm och hans maka, f Amein.

Efter uppväxt i Stockholm och studentexamen 1942 antogs han som sjöofficersaspirant och fick sin officersutbildning under beredskapsåren med officersexamen 1945. Han genomgick torpedofficersutbildning och senare sjökrigshögskolans stabskurs samt Försvarshögskolan.

Hans sjötjänstgöring började på pansarskeppet Sverige och omfattade sedan tjänstgöring på de flesta av flottans fartygstyper, 1958 som chef på motortorpedbåt. Han blev flaggadjutant i chefens för kustflottan stab och som kommendör chef för jagarflottilj.

Landtjänstgöringen omfattade bland annat tjänst som adjutant åt chefen för marinen, amiralen Stig H:son Ericson, samt flerårig tjänst i Försvarsstaben, Marinstaben och militärområdesstab. Under mitten av 1970-talet var han några år försvarsattache i Köpenhamn och Bonn.

l det gästfria hemmet på Dronningens Tvrergade i Köpenhamn skapades mångårig vänskap med danska kolleger. Christer avslutade sin aktiva tjänst som chef för Berga Örlogsskolor. Han invaldes som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet 1971.

Christer Söderhielms gärning i flottan präglades av gott omdöme, lojalitet och samtidigt en förmåga att stå för och vid behov kämpa för sina egna åsikter. Han värnade om de traditioner och den stil som härskade i den flotta som fostrat honom och försökte föra detta arv vidare till den nya tidens flotta. Efter pensioneringen verkade han ett flertal år som nämndeman, först vid tingsrätten, sedan vid Svea hovrätt.

I kamratlivet var Christer tillsammans med hustrun Maud en uppskattad och avhållen del i vår krets. Sitt intresse för friluftsliv, sommartid i skärgården med segling och fiske, vintertid på skidor, delade han med många av oss. Han ställde gärna upp, antingen det gällde att ordna kursträffar eller att hjälpa kamrater som så behövde.

Christers omsorg om familjen var stor. Maud och han tillsammans med barnen var en illustration till hur vi tänker oss en lycklig familj. Vi sörjer Christer som en rak människa, en gentleman och en god kamrat.