Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Carl Mauritz ”Calle” Bratt + Sophie Magdalena Julia Lilliehöök af Gälared och Kolbäck

5 barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskap 1843

Senaste ändringen 23 november 201211:27:46

av: Hans Iwan Bratt