Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Johan Magnus Brummer + Carolina Helena Bratt

Inga registrerade barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskapja

Senaste ändringen 6 juli 201213:25:43

av: Hans Iwan Bratt