Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Gustav Anton Dreborg + Edit Klara Maria Rinman

3 barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskapja

Senaste ändringen 2 april 201709:29:47

av: Hans Iwan Bratt