Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Erik Rinman + Anna Julia Ulrika Elisabet von Essen

Inga registrerade barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskapja

Senaste ändringen 31 augusti 201616:47:18

av: Hans Iwan Bratt