Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Jonas Bratt + Eva Henricsdotter Herwegh

6 barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskap 1714

Senaste ändringen 2 september 201213:20:50

av: Hans Iwan Bratt