Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Johan Borgström + Anna Elisabeth Hiertzell

Inga registrerade barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskap 1739

Senaste ändringen 30 juni 201222:45:45

av: Hans Iwan Bratt