Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Claes Kristian Jockum Bratt + Privat

1 barn
Privat

Föräldrar Gammelföräldrar

Privat
Familjens gruppinformation

Denna familjs detaljer är privata.