Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Carl Mauritz Torbern Bratt + Inga-Lisa Moquist

3 barn
Privat
Privat
Privat

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation

Denna familjs detaljer är privata.