Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Johan Henrik Hiertzell + Elisabeth Catharina ”Lisa Caisa” Bratt

Inga registrerade barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskap 1737

Senaste ändringen 30 juni 201214:44:59

av: Hans Iwan Bratt