Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer

Arnold ”Arne” Bratt + Amy Mathilda Berggren

2 barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskap 1905

Senaste ändringen 18 september 201217:58:28

av: Hans Iwan Bratt